Forside Helse og velferd Frisklivssentralen Mestring av belastning

Mestring av belastning

Det kan være mange forskjellige belastninger gjennom et liv og ofte kan det være mange på en gang og da er det godt med litt hjelp

Alle kan til tider kjenne at det kan bli «litt for mye». Det kan være mange forskjellige belastninger gjennom livet. Eksempler kan være tidspress, lite kontroll over egen arbeids- eller livssituasjon, utfordringer i mellommenneskelige forhold, familiekonflikter, sykdom/helseproblemer, økonomiske utfordringer og /eller livskriser, bare for å nevne noen. Mange kan kjenne på sin utilstrekkelighet når det blir flere bekymringer på en gang.

Kurs i Belastningsmestring (KiB) er utarbeidet for voksne som ønsker å bedre evnen til å regulere og mestre belastninger knyttet til helse, arbeids- og / eller privatliv.

Nytt kurs i belastningsmestring starter:

Onsdag 6. mars 2024 kl. 13.30 - 16.00

Kurs i Belastningsmestring (KiB)

Kurset er utarbeidet av psykologer, psykiater og psykiatrisk sykepleier og blir anbefalt av Helsedirektoratet. Kurslederne er utdannede instruktører og har kursleder kurs i belastningsmestring.

Om Kurset:
Kurset bygger på kognitiv sosial læringsteori som vektlegger sammenhengen mellom egne tanker, problemforståelse og problemløsning.

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre belastning som pågår over tid. Deltagerne øves i å se sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger (tanker, problemforståelse og problemløsning).

Det er taushetsplikt i gruppa. Kurset er ikke samtaleterapi, men vi tar opp aktuelle problemområder generelt, og den enkelte arbeider videre med egne problemer ved å prøve ut metodene/teknikkene som læres på kurset i egen hverdag.

Hvordan:
Kurset har 10 samlinger à 2,5 timer. De første åtte samlingene gjennomføres ukentlig, mens de to siste samlingene gjennomføres med 3-4 ukers mellomrom. Hvert kurs har inntil 15 deltakere og drives av to kursholdere.

Hvor:
Åpen Barnehage, Bergskrenten 12, 1592 Våler.
Lokalene ved siden av Våler helsestasjon.

Betaling:
Kurset er gratis.

Påmelding:
For å delta på kurset må du først fylle ut og sende inn vår Frisklivsresept.

SKJEMA: FRISKLIVSRESEPT (PDF)

Du vil få tilbud om en samtale med en av våre fagpersoner hvor dere sammen finner ut hvilke tilbud som kan være aktuelle for deg. I noen tilfeller vil det kunne være venteliste på kursene våre, og i noen tilfeller vil det kunne være andre tilbud eller annen oppfølging som passer bedre.

Før man får tilbud om dette kurset vil man bli evaluert av kurslederne. Alle fyller ut et BDI-skjema, som brukes for å måle graden av kognitiv tilstand før, under og på slutten av kurset. Dette er for å forsikre oss om at deltagerne er i den kategorien som vil ha utbytte av et slikt kurs. For de som har en grad av depresjon anbefaler vi Kurs i depresjonsmestring som vi også tilbyr.

KOM I GANG-kurs

Grensesetting, selvhevdelse og negative tanker er noen av temaene i kursrekken «KOM I GANG» som vi jevnlig holder. Her får man en liten smakebit på noen av verktøyene og metodene som vi går grundigere gjennom på KiB kurset.

For mer informasjon om KOM I GANG-kurs, følg linken under ->

ARTIKKEL OM KOM I GANG KURS