Forside Aktuelt Vi trenger din hjelp med å kartlegge knottarter

Vi trenger din hjelp med å kartlegge knottarter

Oppdatert: 26.06.19

Våler kommune ønsker hjelp til innsamling av knott som har bitt menneske. Vi trenger rett og slett mer informasjon om hvilke av artene som er mest plagsomme i vår kommune.

Det er over 50 arter i Norge. Det er flere enn Tuneflua som biter mennesker, men de fleste av knottartene gjør ikke det.

Kommunen har samlet en del prøver, men vil gjerne ha inn flere for å få en bedre geografisk spredning og spredning av innsamlingsdatoer.

Hvordan kan du hjelpe?

Knott som har bitt og fremdeles sitter på f.eks. armen klaskes litt forsiktig uten at dyret "moses" fullstendig. Dyret legges i et papir som brettes og legges i en konvolutt. Papir må benyttes for at dyret skal tørke. Brett gjerne slik at dyret ikke faller ut av papiret. På papiret skrives dato og sted. Brettet papir med knott legges i konvolutt. Flere knott i hvert sitt papir kan sendes i samme konvolutt. Før sending bør konvolutten oppbevares i kjøleskap. 2-3 knott er nok når tid og sted er omtrentlig likt (samme uke). Prøvene skal artsbestemmes via DNA(arvestoff). Dette er kostbare prøver så en del prøver vil bli kassert. Har vi imidlertid flere knottprøver å velge mellom vil analysen vår bli bedre.

Angrep på husdyr:

Ved kraftige masseangrep på husdyr vil det være interessant å få prøver av denne knotten også. Bruk samme framgangsmåte som over, men skriv på papiret at dette ikke er fra bitt på menneske. Skriv også hvilket husdyr som ble bitt.

Prøver leveres til Sven O. Martinsen i Våler kommune.

Tusen takk for hjelpen!