Forside Aktuelt Vi må verne oss selv for å verne andre

Vi må verne oss selv for å verne andre

Oppdatert: 13.08.20

Det er viktig at kommunens innbyggere nå også bidrar gjennom å unngå all unødvendig reising til, opphold i og kontakt med områder med høy smittebelastning.

Det er nå økende smittetall både innenlands og utenlands. Vi har nylig hatt smitteutbrudd i Moss med forgreininger til de fleste kommunene rundt oss. Nå er det smitteutbrudd i Indre Østfold og i Oslo.

Regjeringen har strammet inn reiserådene ved å gjøre flere land røde, gjøre grønne land gule og understreke at all unødvendig reising frarådes.

Hittil har vi vært heldige i Våler og unngått smitteutbruddene rundt oss.


Vern av de eldre

I forbindelse med det pågående smitteutbruddet i Indre Østfold har vi styrket smitteverntiltakene rundt sykehjem og omsorgsboliger.

Ansatte i Våler kommune

Vi følger også spesielt opp egne ansatte som bor i eller har vært i områder med høy smittebelastning gjennom hjemmekontorordninger og testing. Spesielt gjelder dette helsepersonell med pasientkontakt, barnehageansatte og lærere. Dette gjør vi for å beskytte befolkningen.

Innbyggere

Det er viktig at kommunens innbyggere nå også bidrar gjennom å unngå all unødvendig reising til, opphold i og kontakt med områder med høy smittebelastning. Vurder om reiser, besøk, arrangementer og sammenkomster er nødvendige akkurat nå, eller om de kan gjøres på en annen måte.

Gjennomgående råd som fortsatt gjelder

  • Hyppig og grundig håndvask
  • Unngå håndhilsing og klemming
  • Hold god avstand til andre
  • Host i albuen

Med hilsen

Kommuneoverlege Rune Davidsen
Ordfører Reidar Kaabbel

FOLKEHELSEINSTITUTTET
HELSEDIREKTORATET
TLF: INFORMASJONSTELEFONEN 815 55 015