Forside Aktuelt Velkommen til 17. mai-feiring i Våler og Svinndal

Velkommen til 17. mai-feiring i Våler og Svinndal

Oppdatert: 28.05.18

17. MAI I VÅLER

08.00 Flaggheisingv/1. Våler speidergruppe på disse stedene: 

Våk skole, Kirkebygden barne- og ungdomsskole, Våler helse- og sosialsenteret, Våler Herredshuset og Våler kirke All parkering skjer etter anvisning fra parkeringsvakter. Parkeringsavgiften kr.20,- går til 1. Våler speidergruppe som organiserer parkeringen.              

08.15  Bekransing av bautasteinen ved Våler kirke  v/Våler forsvarsforening  

10.45 Gudstjeneste i Våler Kirke 

 11.45   Oppstilling av 17. Mai-toget ved Kirkebygden skole 


17.mai-toget rekkefølge:      
Vansjø lensmannskontor      

Ordføreren  

17. mai komiteen 2018  

1. Våler speidergruppe 

Våk skole Korpsmusikk: Ljom     

 Kirkebygden barne- ungdomsskole  

Læringsverkstedet 

DoReMi barnehage 

Sperbund familiebarnehage 

Våk barnehage  

Kirkebygden barnehage  

Sperbund familiebarnehage  

Augerød barnehage    

 Lag og foreninger (med faner)     

Folketoget        

12.00 Avmarsj fra Kirkebygden skole til Helse- og sosialsenteret
 Ca.12.20   Program ved Helse- og sosialsenteret: 

Velkommen v/kommunalsjef oppvekst og kultur Jo Wangen

Vi synger tre vers av «Ja, vi elsker» 

Kongens tale v/elevrådet Kirkebygden skole, Anners Eiler Hagen

Vi synger «Kongesangen»

Tale for dagen    v/Rektor Kirkebygden skole Anne Grønsleth 
 

Etter programmet er ferdig ved Helse- og sosialsenteret går   17. mai-toget tilbake til Kirkebygden skole.   

Ca. 13.00 - 15.00 Leker for barna og kiosksalg 
 

VÅK SKOLE:   Eget arrangement med leker for barna og kiosksalg på Våk skole fra ca. kl. 13.00.       

KIRKEBYGDEN SKOLE:   Tradisjonelle leker for barna og kiosksalg 

 Husk å ta med stol, bord og eventuelt medbrakt mat. 

17. MAI-KOMITÉEN ØNSKER ALLE HJERTELIG VELKOMMEN! 17. MAI I SVINNDAL

07:30 Skolekorpset spiller på Fosseberget. 

08.00 Flaggheising. Skolekorpset spiller. 

08:15 Skolekorpset spiller på Hjulstadåsen, Fjellveien, Origo, Lyngveien, Gunnerødveien, Svinndalveien og ved Svinndal skole. 

09:15 Oppstilling i skolegården for avmarsj til kirkegården.  Bekransning ved Våler forsvarsforening. 

09:30 Gudstjeneste i Svinndal kirke 

10:15 Oppstilling i skolegården 


17. mai toget rekkefølge: 

Lensmannen   

17. mai komitèen 

Skolekorpset 

Skolen:  7.klasse, 1.-6.klasse 

Svinndal skolekorps 

Ljom 

Svinndal barnehage 

Lag og foreninger og bygdas innbyggere. 

10:30 Avmarsj fra Svinndal skole 

11:00 Matpause med leker for barna 

13:00 Program  Konsert ved Svinndal skolekorps 

Tale for dagen  v/Grethe Roos 

”Ja, vi elsker” Tale for kongen v/Gent Aziri og Amalie D. Lund Onsaker (7.trinn) 

”Kongesangen” Utdeling av gave til 7.trinn ”Svinndalsangen” 

17.MAI KOMITÈEN ØNSKER ALLE HJERTELIG VELKOMMEN! 
HUSK Å TA MED PROGRAMMET OG STOL. KAFFE KAN KJØPES  I KIOSKTELTET TIL SKOLEKORPSET.

PROGRAM 17. MAI KIRKEBYGDEN OG VÅK
PROGRAM 17. MAI SVINNDAL