Forside Aktuelt Vannlekkasje på hovedledning ved helse- og sosialsenteret

Vannlekkasje på hovedledning ved helse- og sosialsenteret

Oppdatert: 30.03.22

Det er oppdaget en vannlekkasje ved Helse- og sosialsenteret. Helse- og sosialsenteret står nå uten vann, og det jobbes med en provisorisk vanntilførsel til senteret.

Vi beklager ulempene lekkasjen kan medføre.

Lekkasjen er lokalisert, det er en stikkledning til helse- og sosialsenteret. Arbeider med problemet.

Om det oppdages partikler eller luft i vannet, skyll i en utekran i 5-10 minutter. Om problemet vedvarer, ta kontakt med kommunens vann- og avløpsavdeling.

Situasjonen oppdateres fortløpende.