Forside Aktuelt Vålerskolen og SFO i koronatiden

Vålerskolen og SFO i koronatiden

Oppdatert: 08.02.22

Grønt nivå i trafikklysmodellen i skoler i Våler kommune

Det er besluttet å gå over til grønt nivå i trafikklysmodellen i skoler i Våler kommune. Samtidig er det viktig å minne om de generelle smittevernreglene.

Smittesituasjonen i den enkelte virksomhet vil bli vurdert fortløpende, med tanke på å endre nivå i trafikklysmodellen i den enkelte virksomhet dersom smitten tilsier det.


Les om smittesituasjonen i Våler kommune her:

STATUS KORONASMITTET I VÅLER KOMMUNE

Trafikklysmodellen

Det har kommet ny informasjon fra nasjonale myndigheter om smittevern i Norge. Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå, som viser hvilke smitteverntiltak skolene skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge og kommunen som avgjør nivå og hvilke tiltak som skal følges.

TRAFIKKLYSMODELLEN
KORONA - INFORMASJON TIL FORELDRE OM SKOLEHVERDAGEN

Lokal tilpasning

Skolene vil gjøre ulike tilpasninger. Det kan bli endringer i timeplanene fra hva elevene er vant til. Dette skyldes at skolene er ulike, det er ulikt hvor mange ansatte de har, de har forskjellige uteområder, forskjellige rom og ulik størrelse. De vil derfor tilpasse tilbudet slik at de kan følge smittevernsreglene.

Teen 1718115 1920

Barn i barneskolealder med nyoppståtte luftveissymptomer – når skal de skal være hjemme fra skolen, og når skal de testes for covid-19?

Veiledning for foreldre og lærere. Skjemaet hjelper til å vurdere når barn skal være hjemme, når barnet trenger covid-19-test og når de kan vende tilbake til skolen etter sykdom.

FLYTSKJEMA, NÅR SKAL MITT BARN VÆRE HJEMME (PDF)

Ny hverdag

Våler kommune skal følge nøye opp nasjonale retningslinjer for håndtering av smittevern i skolene og SFO.
Dette arbeidet skal skje i tett samarbeid med kommuneoverlegen og de ansvarlige for renhold.

God skole-hjemdialog

Den enkelte skole vil ha en god dialog med foreldrene framover, nå som før. Skolene vil derfor gi utfyllende informasjon til det enkelte hjem i tiden fram til skolene og SFO åpner.


Familiene skal oppleve at det er trygt å sende barna på skolen.

Smittevern

Det er blitt utarbeidet en veileder om smittevern for skoletrinn 1.-7.trinn under covid-19 utbruddet. Smittevernsveilederen gir råd og føringer til skoler på barnetrinnet i drift.

VEILEDER OM SMITTEVERN FOR SKOLER

Skolene vil være spesielt opptatt av å:

 • vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask
 • ha godt renhold
 • vaske utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett
 • være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og SFO
 • ha undervisning og samlinger i mindre grupper
 • holde god avstand til hverandre
UTDANNINGSDIREKTORATET

Smitteverntiltak på bussene

Østfold Kollektivtrafikk gjorde tidlig, sammen med våre operatører, flere smitteverntiltak for å redusere smittefare ombord. Det ble gjort både av hensyn til passasjerer og førere. Alle ØKT sine operatører skal følge retningslinjene fra FHI.

Disse tiltakene vil møte elevene som benytter skoleskyss:

 • Fremste dør på bussene er stengt for påstigning.
 • De to forreste seterekkene er avstengt for bruk, av hensyn til fører.
 • Det er ikke kontantbetaling om bord eller mulighet til å lese av skolekort.
 • Plakater henger om bord med FHIs rutiner om hånd- og hostehygiene.
 • Et opptrappet daglig renhold av transportmidlene, med ekstra renhold og desinfisering av kontaktflater som håndtak og gripeflater, samt knapper for å åpne dører.
Smart på bussen1

Reis koronasmart til skolen!

Våler kommune trenger hjelp fra våre innbyggere i et felles krafttak for å minske smittefaren og trykket på skolebussene.

Visste du at du kan benytte alle seter på bussen som ikke er sperret av? Det er tryggere å sitte skulder til skulder med munnbind enn å klumpe seg sammen i midtgangen.

Råd om håndvask i skolen

Folkehelseinstituttet har fått mange tilbakemeldinger om at barn og unge får problemer med tørre hender nå som det er stort fokus på håndhygiene. Det er viktig at barn, elever og ansatte har rene hender. Rådene kan tilpasses slik:

 • Hånddesinfeksjon kan erstatte håndvask når hendene ikke er synlig skitne. Hånddesinfeksjon er ofte mer skånsomt for huden enn såpe. I tillegg går det fortere å gjennomføre.
 • Håndvask med lunkent vann og såpe bør gjennomføres når elevene kommer til skolen, etter friminutt, når hendene er synlig skitne og alltid etter toalettbesøk.
 • Det er ikke nødvendig med både håndvask og hånddesinfeksjon samtidig. En av delene holder.

Se også Folkehelseinstituttets håndhygieneveileder:

FOLKEHELSEINSTITUTTETS HÅNDHYGIENEVEILEDER

Skånsom håndvask

 • Velg en hudvennlig såpe som er parfymefri og med pH som ikke er høyere enn 5,5.
 • Vask hendene i lunket vann, ikke bruk for varmt vann.
 • Hendene bør være våte før såpen påføres.
 • Skyll hendene grundig slik at all såpe forsvinner.
 • Klapptørk hendene til de er helt tørre.
Wash Hands 5029421 1920

Reiseråd for skoleskyss

 • Følg myndighetens rutiner om hånd- og hostehygiene før, under og etter reisen.
 • Vis hensyn og hold en meters avstand når du venter på skolebussen
 • Gå inn bakdøren på bussen, da fordøren er stengt. Du skal ikke vise busskortet ditt til fører.
 • Vent på tur når du skal gå på og av, og hold en meters avstand.
 • Unngå å sette deg på de to forreste seteradene som er sperret av, av hensyn til fører.
 • Du og en annen elev kan sitte på samme seterad. Dere skal ha ett sete og gang mellom dere.
 • Du skal sitte på motsatt sete som det eleven foran deg gjør.
 • Husk å feste setebeltet.
 • Dersom du er syk eller kan være smittet skal du ikke reise med skolebussen.

Corona Barn
RÅD OM Å SNAKKE MED BARN OM KORONA
FILM: INFORMASJON TIL BARN OG UNGE.
RÅD TIL FORELDRE, BARN OG UNGE