Forside Aktuelt Vålerbarnehagene i koronatiden

Vålerbarnehagene i koronatiden

Oppdatert: 03.02.22

Grønt nivå i trafikklysmodellen i barnehager i Våler kommune

Det er besluttet å gå over til grønt nivå i trafikklysmodellen i barnehager i Våler kommune. Samtidig er det viktig å minne om de generelle smittevernreglene.

Smittesituasjonen i den enkelte virksomhet vil bli vurdert fortløpende, med tanke på å endre nivå i trafikklysmodellen i den enkelte virksomhet dersom smitten tilsier det.

Les om smittesituasjonen i Våler kommune her:

STATUS KORONASMITTET I VÅLER KOMMUNE

Trafikklysmodellen

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå, som viser hvilke smitteverntiltak barnehagene skal følge.

 • Grønt nivå kjennetegnes ved at barnehagehverdagen kal organiseres som normalt.
 • På gult nivå kan en avdeling/base regnes som en kohort. Barnehagene må fortsatt ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand.
 • På rødt nivå må barna deles inn i mindre kohorter. Det må vurderes ulike oppmøtetider for elevene og man må sørge for å holde avstand.
TRAFIKKLYSMODELLEM
KORONA - INFORMASJON TIL FORELDRE OM BARNEHAGEHVERDAGEN

Barn i barnehagen med nyoppståtte luftveissymptomer – når skal de skal være hjemme fra barnehagen, og når skal de testes for covid-19?

Veiledning for foreldre og barnehagepersonell. Skjemaet hjelper til å vurdere når barn skal være hjemme, når barnet trenger covid-19-test og når de kan vende tilbake til barnehagen etter sykdom.

FLYTSKJEMA: NÅR SKAL MITT BARN VÆRE HJEMME? (PDF)

Smittevern

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har justert smitteveilederen fra 29. mai. Smitteveilederen skal sikre at det gjørs nødvendige tiltak for smittevern så det er trygt for barn og voksne å være i barnehagen

SMITTEVERNVEILEDER FOR BARNEHAGER

Råd om håndvask i barnehagen

Folkehelseinstituttet har fått mange tilbakemeldinger om at barn og unge får problemer med tørre hender nå som det er stort fokus på håndhygiene. Det er viktig at barn, elever og ansatte har rene hender. Rådene kan tilpasses slik:

 • Hånddesinfeksjon kan erstatte håndvask når hendene ikke er synlig skitne. Hånddesinfeksjon er ofte mer skånsomt for huden enn såpe. I tillegg går det fortere å gjennomføre.
 • Håndvask med lunkent vann og såpe bør gjennomføres når elevene kommer til skolen, etter friminutt, når hendene er synlig skitne og alltid etter toalettbesøk.
 • Det er ikke nødvendig med både håndvask og hånddesinfeksjon samtidig. En av delene holder.

Les også Folkehelseinstituttets håndhygieneveileder:

FOLKEHELSEINSTITUTTETS HÅNDHYGIENEVEILEDER

Skånsom håndvask

 • Velg en hudvennlig såpe som er parfymefri og med pH som ikke er høyere enn 5,5.
 • Vask hendene i lunket vann, ikke bruk for varmt vann.
 • Hendene bør være våte før såpen påføres.
 • Skyll hendene grundig slik at all såpe forsvinner.
 • Klapptørk hendene til de er helt tørre.
Covid 19Barnehage
RÅD OM Å SNAKKE MED BARN OM KORONA
RÅD OM KORONA TIL FORELDRE OG BARN
VÅLERBARNEHAGENE