Forside Aktuelt Våler kommune trenger dine innspill!

Våler kommune trenger dine innspill!

Oppdatert: 02.08.18

Kjære Vålervenner,

vi trenger din erfaring og dine idèer!

 

Tirsdag 28. august fra 16.30-19.00 inviterer ordfører og rådmann alle innbyggere i Våler til en framtidskafe på herredshuset.  Hensikten er å få konkrete innspill til våre utviklingsambisjoner fram mot 2021-22.

 

Framtidskafè er et spennende og alternativt format på et folkemøte, der vi ønsker å få innspill som både administrasjonen og politikerne kan bruke i prosessen med å utforme forslag og planer for de kommende årene. Høstens budsjettprosess og arbeid med revidert handlingsprogram for kommunen vil bygges på flere typer innsikter og innspill. Utbyttet fra dette møtet vil være ett viktig bidrag for å involvere innbyggerne. I møtet vil det informeres om viktige utviklingsaktiviteter, og hvordan kommunen ser for seg endringer i årene som kommer. 

Framtidskafè-konseptet legger videre opp til at det blir fokuserte diskusjoner på et antall aktuelle temaer, der alle vil få mulighet til å delta og dele sine synspunkter og forslag. 

Foreløpig plan for møtet:

  1. Velkommen.
  2. Litt om visjon og viktige utviklingsaktiviteter.
  3. Nettverk og samskaping.
  4. FIRE innlegg – «Mitt utviklingsforslag».
  5. Framtidskafè.
  6. Oppsummering.

Meld din interesse ved å klikke "skal" på arrangementet på vår Facebookside, eller send en mail til petter.haugen@valer-of.kommune.no

Denne ettermiddagen er et steg på en felles reise mot 2021-22. Det blir servert mineralvann, kaffe, frukt og litt snacks med energi.

 

Med vennlig hilsen,

Reidar Kaabbel, ordfører og Petter Haugen, rådmann