Forside Aktuelt Våler kommune satser på innovasjon

Våler kommune satser på innovasjon

Oppdatert: 20.08.18

Ansetter Tale Westvik i nyopprettet prosjektstilling

Tale Westvik tar turen over Rødsbrua fra Moss til Våler kommune hvor hun skal jobbe med innovasjon og utvikling. Westvik kommer fra prosjektledelsen i "nye" Moss kommune, hvor hun er ansvarlig for å koordinere sammenslåingen av Moss og Rygge kommuner.  Hun har tidligere vært leder for tverrfaglig utvikling i "gamle" Moss kommune. Tverrfaglighet og helhetlig utvikling har vært en rød tråd gjennom hennes yrkesliv, også som del av ledergruppen på Politihøgskolen hvor hun hadde ansvar for kvalitetsutvikling og forbedring. Tales faglige bakgrunn baseres på en mastergrad om digitalisering og lederutdanning fra politiet.

 Rådmann Petter Haugen er meget fornøyd med å få Westvik med på laget og forteller videre: I Våler kommune skal vi øke innsatsen på utvikling av tjenester og et bærekraftig samfunn - der teknologi og digitalisering både er mål, drivere og en del av løsningene. Utvikling av digitale tjenester vil påvirke våre interne prosesser, kompetansebehov og organisasjon. Våre ambisjoner er høye - fordi vi i årene som kommer ønsker å skape gevinster for innbyggerne og ansatte gjennom «smart samfunn» prosjekter. På den måten skal vi legge til rette for at våre innbyggere kan leve gode liv i alle livets faser – både i jobb og fritid. De beste løsningene finner vi ved å videreutvikle samspill mellom kommunen, innbyggerne, frivillige, næringsliv og akademia (innovasjon). Fordi kunnskap og ideer finnes hos alle disse aktørene, og løsninger gjennom felles innsats er bærekraftig og samfunnsøkonomisk fornuftig.Ved å etablere en ny prosjektstilling som leder innovasjon og utvikling skal vi oppnå økt helhetlig og systematisk innsats i vårt utviklingsarbeid. Det handler i første omgang om å utvikle et langsiktig program, prioritering av ressurser og ikke minst omsette kunnskap og ideer fra de ansatte til målrettede forbedringstiltak, avslutter Haugen.


Westvik selv uttaler «Jeg ser virkelig frem til å bli kjent med alle de dyktige medarbeiderne i Våler kommune. Mitt inntrykk er at kommunen satser for fremtiden og tør å tenke nytt.

Det blir veldig gøy å bli med på denne utviklingen – og jobbe sammen med både innbyggere, næringsliv, ansatte og politikere for å videreutvikle vålersamfunnet til beste for alle som bor og jobber her."

 

 

For mer informasjon:

Petter Haugen, rådmann (mobil: 470 27 838)

SE HER