Forside Aktuelt Væromslag og varsel om glatte veier

Væromslag og varsel om glatte veier

Oppdatert: 21.01.24

Våler kommune ønsker å gi kommunale tjenester til barn, unge, eldre og syke så normalt som det lar seg gjøre.

En isete vei med fareskilt i solnedgang

Våler kommune har følgende budskap til sine innbyggere:

  • Grunnskolen og barnehager skal holde åpent, men det kan oppstå ting lokalt som gjør at noen må stenge. Da vil dem som blir direkte berørt få beskjed. Våler ungdomsskole har hjemmeundervisning 22. januar.
  • Østfold Kollektivtrafikk har besluttet å innstille skolebussene i hele Østfold, det gjelder også tilrettelagt skoleskyss med drosjer og minibusser som kjøres på oppdrag for Østfold kollektivtrafikk
  • Hjemmesykepleien kjører med redusert kapasitet, det betyr at de kun kjører prioriterte oppdrag og kun på det de må. Noen oppdrag vil måtte avlyses, de dette gjelder vil bli kontaktet.
  • Nav holder fysisk stengt, men kan kontaktes på telefon.
  • Resepsjonen på Herredshuset vil være åpen og betjent.
  • Strøsand vil dere finne ved Berglåven og på butikkene i Svinndal og Kirkebygden.

Våler kommune kan betrygge innbyggerne om at alt tilgjengelig mannskap kommer til å gjøre det de kan for å strø og minske farene som følge av dette væromslaget.

Vi ber trafikanter å ta ekstra hensyn til myke trafikanter. Kjør svært aktpågivende og varsomt, spesielt langs skoleveiene. Vi oppfordrer dere også til å se til naboer og tilby hjelp der det trengs.