Forside Aktuelt Utrulling av enheter i skole og barnehage

Utrulling av enheter i skole og barnehage

Oppdatert: 11.09.18

I løpet av høsten får alle elever på ungdomsskolen hver sin PC, elevene på barneskolen får hvert stt læringsbrett og i barnehagen vil tilgangen til læringsbrett for barna økes betraktelig.

I Våler kommunes handlingsprogram og i skolenes virksomhetsplaner har IKT stått som en av de største og viktigste utfordringene innenfor oppvekst og kultur de siste årene. Plandokumentet IKT-strategi for Vålerskolen 2017 - 2020 ble politisk vedtatt i kommunestyremøte jf k-sak 58-17. Den innebærer en utrulling av en til to i barnehagen og en til en i grunnskolen. Dette er en etterlengtet satsning for skole og barnehage, - og barn, elever og lærere gleder seg til dette faseskiftet.


Barnehagene

De kommunale barnehagene vil få utdelt 5 læringsbrett til hver avdeling. Læringsbrettene er av typen iPad 6 generasjon 32 gb.  Utdelingen vil skje i løpet av september. 


Patricia Prudente 659174 Unsplash

Barneskolene

Barneskolene får utlevert læringsbrett i flere bolker i løpet av september og oktober. Læringsbrettene er av typen iPad 6 generasjon 32 gb. Læringsbrettene deles ut dagen før opplæringen starter. 

1. og 2.trinn har utdeling tirsdag 25.09.2018. 

3. og 4. trinn har utdeling torsdag 18.10.2018.

5. 6. og 7. trinn har utdeling onsdag 10.10.2018.

Img 0431

Ungdomsskolen

Alle elever på ungdomsskolen får utlevert hver sin PC i løpet av første halvdel av september. Maskinene er av typen
Lenovo ThinkPad L480 i3. Maskinene blir delt ut dagen før opplæringen starter på det enkelte trinn.

10.trinn får utdelt sine maskiner tirsdag 04.09.2018.

9.trinn får utdelt sine maskiner onsdag 12.09.2018.

8.trinn får utdelt sine maskiner onsdag 12.09.2018.

Kompetanseløft i barnehage og skole

For å kunne lykkes med satsningen må vi endre vår tradisjonelle måte å undervise på og måten vi planlegger og gjennomfører aktiviteter. Implementering av iktplan.no vil være en av flere tiltak som skal løfte og videreutvikle den digitale kompetansen som kreves for å oppfylle kravene i Rammeplanen for barnehagen og i Kompetanseløftet. I løpet av høsten vil alle lærere og elever også være gjennom en omfattende opplæring fra Rikt.