Forside Aktuelt Utleie av Vålerhallen og skolelokaler for sesongen 2020-2021

Utleie av Vålerhallen og skolelokaler for sesongen 2020-2021

Oppdatert: 04.06.20

Fristen for å søke om fast leie er utsatt til 01.07.20

Lag og foreninger som ønsker fast leie av Vålerhallen samt leie av lokaler ved grunnskolene i Våler kommune sesongen 2020 – 2021 kan søke om dette innen 01.07.2020. Les mer om søknadsprosessen og kontaktopplysninger i denne artikkelen:

VÅLERHALLEN OG SKOLELOKALER