Forside Aktuelt Ungdomsråd i Våler kommune

Ungdomsråd i Våler kommune

Oppdatert: 10.10.19

Fra høsten 2019 vil det bli opprettet Ungdomsråd i Våler kommune. Rådet skal bli inkludert og hørt i alle saker som angår barn og unge. Vi sikter mot å gjøre definisjonen av dette så vid som mulig. Rådet vil bestå av ni representanter med tilsvarende antall vararepresentanter. Representantene velges/oppnevnes for to år. Rådet skal ha følgende sammensetning:

3 representanter fra videregående skole

3 representanter fra ungdomsskolen

3 representanter fra frivillige organisasjoner

Representantene fra frivillige organisasjoner skal foreslås av organisasjonene, og blir, i henhold til reglementet oppnevnt av kommunalsjef oppvekst og kultur.

FRIST FOR TILBAKEMELDING: 15. september. Sendes til anngro2@valerskolen.no

For ordens skyld: Vi forutsetter at kandidatene har blitt forespurt og har sagt ja.

RETNINGSLINJER UNGDOMSRÅD I VÅLER KOMMUNE