Forside Aktuelt Undersøkelse om helse og sykdom

Undersøkelse om helse og sykdom

Oppdatert: 25.09.19

Nye Viken fylke er først ut i nasjonal undersøkelse om helse og sykdom

Nasjonalt senter for e-helseforskning har ansvar for en ny, digital, nasjonal undersøkelse om helse og sykdom. Innbyggere i nye Viken fylke er valgt ut til å være første mottakere av spørreundersøkelsen som foregår via mobiltelefon/SMS.

De første SMS-ene sendes ut på onsdag denne uken.

Preview Colourbox12211675

Undersøkelsen

Norge ønsker å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 30 prosent innen 2030. Data fra en ny undersøkelse vil gjøre at helsemyndighetene kan følge med på utviklingen av disse sykdommene, nemlig kreft, kols, diabetes og hjerte- og karsykdommer.

- Livsstilsfaktorer som vekt, kosthold, fysisk aktivitet samt alkohol- og tobakksbruk er såkalte helseindikatorer. De kan fortelle hvordan fremtidig helse vil bli, forklarer professor Inger Torhild Gram ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Hun leder arbeidet med den nye undersøkelsen som skal foregå ved hjelp av mobilen.

- Undersøkelsen «Helse og sykdom» vil gi myndighetene viktig informasjon på en enkel måte slik at de kan sette i gang tiltak som bedrer folkehelsen, forklarer professoren.

Fra og med onsdag 25. september vil tilfeldig utvalgte personer i nye Viken fylke motta en SMS hvor de blir bedt om å svare på en kort spørreundersøkelse. Det vil ta ca. 5 minutter å svare.

- Vi håper så mange som mulig velger å svare. Det er vår fremtidige helse det gjelder, og alle bidrag er kjempeviktige! understreker professor Gram.

Inger Torhild Gram

Inger Torhild Gram

Kontakt oss:

• Prosjektleder: professor Inger Torhild Gram

• Prosjektkoordinator: seniorrådgiver Elin Breivik

• Kommunikasjonsansvarlig Randi Laukli

HELSEOGSYKDOM@EHEALTHRESEARCH.NO
MER INFORMASJON

Fakta:

• Undersøkelsen Helse og sykdom er Norges første nasjonale undersøkelse som planlegger årlig digital innsamling av informasjon om livsstilsfaktorer.

• Undersøkelsen retter seg mot 11 000 kvinner og menn tilfeldig trukket ut fra Folkeregisteret. Personene er i alderen 16 til 69 år, fra hele landet, og har et registrert mobiltelefonnummer.

• Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

• Prosjektpartnere er Nasjonalt senter for e-helseforskning, Universitetssykehuset Nord-Norge, Healthcom AS og Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet.

• Store befolkningsundersøkelser i Norge: Kvinner og Kreft, Tromsøundersøkelsen, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Fylkesundersøkelsene, 40-årsundersøkelsene og Hordalandsundersøkelsen.