Forside Aktuelt UDI etablerer transittmottak på Kasper i Våler

UDI etablerer transittmottak på Kasper i Våler

Oppdatert: 08.04.19

Pressemelding:

Utlendingsdirektoratet – UDI har besluttet å gjenoppta driften av Kasper transittmottak i Våler i Østfold. Begrunnelsen er at det kommer færre asylsøkere til Norge og behovet for antall og størrelse på mottak i Norge endres. Det store mottaket i Råde skal fortsatt være hovedmottak for flyktninger i Norge. UDI vurderer den geografiske nærheten til nettopp Råde som gunstig og Kaspermottaket passer dermed godt for det antall asylsøkere som er ventet de nærmeste årene.

Mottaket på Kasper har kapasitet til 216 asylsøkere med 170 faste plasser. Det er foreløpig ikke klart hvor mange av disse det vil være behov for. Asylsøkerne som kommer til transittmottaket på Kasper, skal bo der i en periode på fire til seks uker. Deretter sendes de videre til ordinære mottak. Oppstart av mottaket er planlagt til september 2019. Prognosene tilsier at størstedelen av asylsøkerne som vil komme til Kasper, er fra Syria, Tyrkia, Eritrea og statsløse.

UDI har i dag hatt møte med rådmann, ordfører, kommunelege og kommunalsjef for å starte dialogen og planlegging.

-Kommunen har forsøkt å spre informasjon til de nærmeste naboene i dag, vi har ikke lykkes i å få kontakt med alle, men jobber med dette gjennom dagen, sier ordfører Reidar Kaabbel. Rett etter påske vil det bli satt opp informasjonsmøter for naboer og andre interesserte hvor UDI og representanter fra kommunen deltar. Nærmere informasjon om dette følger.

Kontaktpersoner:

Ordfører Reidar Kaabbel, 994 99 449

Rådmann Petter Haugen, 470 27 838

Rådgiver kommunikasjon og samfunnskontakt Marianne Bernecker, 466 80 233

GENERELL INFORMASJON FRA UDI OM Å OPPRETTE MOTTAK