Forside Aktuelt Tuneflua 2021

Tuneflua 2021

Oppdatert: 04.06.21

Tuneflueprosjektet ønsker hjelp til å samle Tuneflueprøver ("klaskeprøver")

Hjelp til å samle inn prøver

Tuneflueprosjektet gjennomførte i 2019 en undersøkelse om hvilken knottart som faktisk biter. Selv om dette ga et entydig svar ønsker vi å gjennomføre dette engang til. Vi ønsker å ta med husdyr (primært hund) i undersøkelsen og utvide sesongen. Det siste for å få mer kunnskap om andre arter. Vi mener at i andre måneder enn juni er det andre arter som kan være på vingene. I 2019 tok vi prøver av knott som beit/sugde blod på mennesker i juni. Svaret vi fikk var at den plagsomme arten var tuneflue. 100% av innsamlede prøver var tunefluer.

Tuneflue

Vi ønsker hjelp til å samle inn prøver i sommermånedene juni, juli og august. Prøvene er kostbare. Målet er å få inn 10 prøver fra hver kommune i hver måned. Våler, Skiptvet og Sarpsborg er de kommunene som er med i prosjektet nå. Vi ønsker geografisk spredning. Det er derfor fint å få inn flere prøver enn vi har penger til å analysere. Det trengs derfor ikke å ta mer enn 1-2 knott på samme sted og dato.

Knott samles inn enkeltvis etter at knotten påviselig har bitt menneske eller hund. Det er avgjørende at knotten må ha gjennomført bittet eller har begynt å suge blod. Knotten avlives ved et lett slag og knotten legges i et papirark som brettes. Det er viktig at knotten i brettet ark tørker i ca 2 døgn før arket med denne ene knotten legges i en åpen konvolutt og oppbevares tørt. Kun ett individ pr. ark. Knotten, arket eller konvolutten skal ikke legges i plastpose og konvoluttene skal oppbevares luftig, og f.eks. ikke mellom to bøker i bokhylla.

På konvolutten oppgis:

Dato:
Sted:
Kommune:
Hund eller menneske oppgis:
Bittsted for menneske: Hode/hals-armer-kropp-bein
Terreng: Skog-hage-jorde-tettbygd strøk

Konvolutten leveres herredshuset eller sende Våler kommunes:

Post: Våler kommune v. Sven Martinsen, Kjosveien 1, 1592 Våler

Kort fra Tuneflueprosjektet

Vi står foran en ny sommer og ny sesong for tuneflue. Hvor mye flue det vil bli i år har vi begrenset kunnskap om. Som kjent var det mye tuneflue i 2018 og 2019. I 2020 var det svært lite. Grunnen til det er nok mest naturgitte forhold. Vi må ta høyde for at vi kan komme til å oppleve plagsomme mengder igjen. Tuneflueprosjektet pågår fortsatt. Vi har skaffet oss mye kunnskap gjennom prosjektet. Det er viktig forutsetning for å lykkes med bekjempning. Vi har nok avdekket de viktigste klekkeområdene, og vi kjenner livssyklusen godt (se figur). Videre har vi funnet ut at lokale bekker i Svinndal, Skiptvet og Rakkestad ikke huser nevneverdig med tuneflue. Andre arter finnes i stort antall og det er mulighet for blanding av arter. De artene vi finner i lokale bekker biter i liten grad mennesker. Noen arter kan være plagsomme på husdyr. Alt tyder på at det viktigste «kilden» for masseklekking av tuneflue er øvre deler av Ågaardselva. 50 prøver av bitene knott på mennesker i 2019 viste seg å være 100% tuneflue og ingen andre arter.

Tuneflueprosjekt

Utfordringen er å finne gode bekjempningsmetoder. Så langt er egg//mosefjerning det tiltaket vi har mest tro på. Tuneflua legger egg i en begrenset del av elva og i kort avstand til elva. Eggene må nås av vårflommen for å kunne klekkes. Liten vårflom er derfor gunstig.

I fjor intensiverte vi arbeidet med egg/mosefjerning. Arbeidet ble tidligere gjort av innleide forskere. Nå bruker vi en dyktig pensjonist til arbeidet. Vi har økt volumet av fjernet mose kraftig. Vi har samme opplegg for dette i 2021 som i fjor. Mosen bruker mer enn et år på å vokse ut igjen. Det vi gjorde i fjor er derfor noe vi har nytte av i det påfølgende år. Vi er litt redd for at tuneflua finner andre eggleggingsområder når vi ødelegger såpass mye i «favorittområdet». Det er påvist at de også kan legge egg i steinurer i flomsonen. Da blir egg-fjerning vanskeligere. Det følges med i elva om det blir tatt bruk nye områder.