Forside Aktuelt Tjenestesteder som er helt eller delvis stengt.

Tjenestesteder som er helt eller delvis stengt.

Oppdatert: 24.04.21

Besøksrutiner på Våler sykehjem.

På grunn av den pågående smittesituasjonen i Våler kommune innføres det nå besøkskontroll på sykehjemmet.

Det anbefales at sosial kontakt begrenses. Ved besøk til pasienter i sykehjem ber vi fortsatt om at dette avtales på forhånd slik at vi kan legge til rette for gode besøk der smittevernhensynene ivaretas for alle.

Behjelpelige med å gjennomføre besøk i sykehjem og omsorgsboliger

Vi vil være behjelpelige med å gjennomføre besøk innenfor hensynet til smittevern, og oppfordrer til å ta kontakt og avtale dette med gjeldende avdeling.


Vi håper vi skal unngå smitte inn på sykehjemmet og i omsorgsboligene våre.

BESØKSRUTINER PÅ SYKEHJEMMET

Våler Herredshus er delvis stengt for besøk

Våler herredshus er delvis stengt for besøk på ubestemt tid i tråd med nasjonale tiltak på grunn av fare for koronasmitte. Besøk må avtales på forhånd. Dette tiltaket innebærer også at salene i Våler Herredshus ikke er tilgjengelig for utleie.

Vålerhallen er stengt

Vålerhallen er stengt inntil videre på grunn av brannen på Våler ungdomsskole.

Ellers er det nasjonale tiltak som gjelder for idretts og fritidsaktiviteter fra mandag 26.04.2021

NASJONALE TILTAK I VÅLER KOMMUNE

Svømmehallen er stengt.

Svømmehallen er stengt på grunn av brannen på Våler ungdomsskole.

Våler bibliotek er stengt

Våler bibliotek er stengt på grunn av brannen på Våler ungdomsskole.

Åpen barnehage

Åpen barnehage er stengt inntil videre på grunn av korona.

Ved spørsmål ring:

TELEFON HELSESTASJONEN 69 28 91 75

NAV - publikumsmottaket stenges

NAV Våler vil på grunn av koronaviruset ta forhåndsregler og følge Helsedirektoratets, kommunens og NAV sentralt sine anbefalinger. Publikumsmottaket holdes stengt inn til videre. I første omgang betyr det at NAV Våler ikke vil gjennomføre fysiske møter. Samhandling vil foregå via telefon eller videoløsninger.

Ytterligere informasjon finner du i artikkelen NAV Våler - ditt lokalkontor.

NAV VÅLER - DITT LOKALKONTOR

Vann, avløp, renovasjon og feiing

SITUASJONSRAPPORT AV TJENESTER UNDER KORONASITUASJON PR. 16.03.2020