Forside Aktuelt Tilskudd til inkludering av barn og unge 2022

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2022

Oppdatert: 24.11.21
TILSKUDDSORDNINGEN

Våler kommune har meldt seg på ordningen.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 er det satt av midler til den nye, sammenslåtte tilskuddsordningen "Tilskudd til inkludering av barn og unge". Tilskuddsordningen omfatter det som tidligere var tilskuddsordningene «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge», «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn» og «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom».

Frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser kan søke om tilskudd fra denne tilskuddsordningen. Våler kommune har meldt seg på ordningen. Kommunene skal kun rangere søknader fra andre aktører.

Målet med tilskuddsordningen.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Enkelte aktivitetstyper kan ha en mer begrenset målgruppe, dette fremkommer i forskriften. 

Vi anbefaler at alle som vil søke leser utlysningen nøye. Selve utlysningen finner dere her:

UTLYSNINGEN

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 17.desember 2021.

BUFDIRS SØKNADSPORTAL
Hand 838975 1920