Forside Aktuelt Til alle innbyggere og ansatte i Våler kommune

Til alle innbyggere og ansatte i Våler kommune

Oppdatert: 12.03.20

Vi står i en krevende og alvorlig situasjon som krever mye av hver enkelt av oss. De neste ukene blir annerledes enn det vi hadde tenkt oss for bare noen uker/dager siden

Det er innført tiltak som endrer hverdagen vår radikalt, og som skaper utfordringer for veldig mange av oss. Stengte skoler, barnehager, SFO og fritidstilbud påvirker barnas hverdag og trygghet. Flere bedrifter permitterer og noen må stenge. Uroligheter i nasjonal og internasjonal økonomi. Mange synes det er tungt at de ikke kan besøke sine kjære på sykehjemmet, eller være sammen med venner i for eksempel Vålerhallen. Mange tilbud som vi i en normalsituasjon tar for gitt vil være stengt.

Tiltakene som er innført er nødvendige. «De mest inngripende tiltak som er innført i fredstid», sa statsminister i dag. Vi må alle gjøre det vi kan for å redusere potensiell smittefare. En nasjonal dugnad.

Jeg henstiller alle til å stille opp for hverandre, hjelpe hverandre og vise raushet. Vi som bor i Våler har vist at vi kan mobilisere dugnadsinnsats for fellesskapet før. Nå må vi bruke all den erfaringen vi har på en helt ny måte. Ha dialog med hverandre på telefon og sosiale medier. Del på barnepass og hjelp hverandre med daglige gjøremål. Mange av oss er i jobb, og det er mange som trenger hverandre for å få kabalen til å gå opp. La oss alle gjøre vårt aller beste for at tiden framover blir så god som mulig, og at når hverdagen igjen er normalisert, kan vi se oss tilbake og tenke: « jeg gjorde det jeg kunne, og det funket - dette løste vi i felleskap – for felleskapet!»

Følg med på kommunens hjemmesider og kommunens Facebook-side. Det vil komme kontinuerlig informasjon og råd om hvordan vi skal opptre i denne situasjonen

Jeg vil rette en spesiell takk til de ansatte i Våler kommune. Nå settes vi på nye prøver. Vi skal levere nødvendige tjenester til våre innbyggere selv om rammeverket er helt endret. Det krever fleksible og løsningsorienterte medarbeidere. Det vet jeg vi har i Våler kommune. Jeg er imponert over den omstillingsevnen og mobiliseringen vi har sett de siste dagene. Jeg er trygg på at våre innbyggere blir ivaretatt på en god måte.

Jeg er tilgjengelig hele veien når dere innbyggerne har noe på hjertet. Bare ta kontakt.

Så kjære innbyggere: Ta vare på dere selv og vis omsorg og omtanke for alle rundt dere.

Med vennlig hilsen

Reidar Kaabbel

Ordfører

+47 9949 9449

Skjermbilde 2020 03 12 Kl 20 15 40