Forside Aktuelt Status koronasmitte i Våler kommune

Status koronasmitte i Våler kommune

Oppdatert: 04.03.22

Reglene for testing er nå endret

Reglene for testing er nå endret. Det samme er reglene for registrering av testsvar. Personer som har tatt tre doser vaksine eller har tatt to doser vaksine og gjennomgått koronainfeksjon siste tre måneder, behøver ikke lenger ta bekreftende PCR-test og kan selv registrere positivt hurtigtestsvar på kommunens hjemmeside. Øvrige personer som tester positivt på selvtest tar som før bekreftende PCR på teststasjonen.

Tallene fra FHI og kommunen sin statistikk vil derfor fra nå av kunne være mer ulik enn tidligere. Tallene på registrert smitte vil av samme grunn være mindre sammenlignbare med tidligere perioder og foregående rapporter. Mørketallene har også tidligere vært høye, kanskje rundt 50%, men antas nå å øke ytterligere. All statistikk i oversikten under vil derfor i større grad enn tidligere være sirkatall og mer indikere trender i utviklingen enn å være uttrykk for absolutte størrelser.

Antigen 6939138 1920

Ukesrapport uke 9:

Antall registrerte nye smittetilfeller er stabilt og lett synkende, men smittetallene er fortsatt høye. I løpet av siste sju døgn er det registrert 54 nye positive PCR-tester i MSIS og i tillegg 161 selvregistrerte; til sammen 215. Det er 39 færre enn forrige uke. Det kan bety at vi har nådd smittetoppen for omikron, men feilkilden er at færre kan ha testet og/eller registrert seg. Uansett er det fortsatt mye smitte og høyt sykefravær. I løpet av siste uke har vi også hatt pandemiens første smittetilfelle for sykehjemspasienter.

Kommunen følger nasjonale regler

De nasjonale smittevernreglene gjelder og vi har fortsatt ingen lokal forskrift i tillegg. Samtlige barnehager og skoler drives på grønt nivå med jevnlig testing og det vil i løpet av neste uke bli vurdert om det er nødvendig å fortsette denne testingen.

TILTAK I VÅLER KOMMUNE

Nye smittetilfeller meldt for innbyggere i Våler kommune i 2021:

Januar: 30
Februar: 8
Mars: 15
April: 3
Mai: 3
Juni: 4
Juli: 5
August: 10
September: 17
Oktober: 10
November: 64
Desember: 114

Smittevern

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 1 innbygger i Våler kommune lørdag 18.09.2021.

Våler kommune har i lørdag 18.09.2021 fått meldt ett nytt smittetilfelle, og har dermed registrert til sammen 144 positive covid-19-tester så langt i pandemien. Dette er smittetilfelle nummer 17 hittil i september, som allerede halvveis er blant de tre månedene med mest smitte i Våler; så langt kun slått av desember (19) og januar (31).

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 1 innbygger i Våler kommune onsdag 15.09.2021.

Våler kommune har i dag fått meldt ett nytt smittetilfelle, og har dermed registrert til sammen 144 positive covid-19-tester så langt i pandemien. Dette er smittetilfelle nummer 16 hittil i september, som allerede halvveis er blant de tre månedene med mest smitte i Våler; så langt kun slått av desember (19) og januar (31).

Det dreier seg om en fullvaksinert voksen person som er kjent nærkontakt. Smittesporing er gjennomført og smittekilde og smittevei er kjente.

Det er fortsatt stor pågang ved teststasjonen i Våler, men så langt ingen kapasitetsproblemer. Vi setter pris på at folk viser ansvar ved å bli hjemme og teste seg ved symptomer, og på den måten gir sitt bidrag til å dempe denne fjerde smittebølgen.

Enda viktigere er det nå å få vaksinert seg med begge dosene. Vi minner derfor om mulighetene for drop-in vaksinasjon på kjøpesentrene (Mosseporten senter, AMFI-senteret og Rygge Storsenter) i de neste to ukene. Det er også til stor hjelp for oss dersom innbyggere som er vaksinert i utlandet melder ifra om det, slik at vi får registrert det.

Ikke glem smittevernrådene nå – hold ut!

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 1 innbygger i Våler kommune mandag 13.09.2021.

Våler kommune har mandag 13.09.2021 fått meldt smittetilfelle nummer 143. Det dreier seg om nok en ungdomsskoleelev, men vedkommende var allerede i nærkontaktkarantene, slik at dette får ingen konsekvenser for skolen. Smittesporing er gjennomført og smittekilden er kjent.

Vi har fortsatt oversikt og kontroll. Det er fortsatt viktig å følge de nasjonale smittevernreglene, men tiltak utover det anses ikke å være nødvendige nå.

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 2 innbyggere i Våler kommune tirsdag 07.09.2021.

Våler kommune har tirsdag 07.09.2021 fått bekreftet to nye smittetilfeller. Begge er voksne og kjente nærkontakter, og begge er fullvaksinerte. Smitteveiene er kjent for begge.

Hittil i september er det registrert 14 smittetilfeller i Våler og totalt har vi 142 positive prøver. Sekvenseringene viser at det nå er deltavarianten som er den totalt dominerende.

Smittetrykket i kommunen er høyt og viser en stigende trend. Tiltak vurderes fortløpende, men inntil videre vurderes situasjonen fortsatt å være oversiktlig og under kontroll. Skolene holdes derfor fortsatt på grønt nivå og det innføres ingen egen forskrift eller spesielle tiltak utover de nasjonale smittevernreglene. Det er imidlertid viktigere enn noen gang at smittevernreglene overholdes, slik at vi beholder kontrollen.

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 2 innbyggere i Våler kommune mandag 06.09.2021.

Våler kommune har mandag 06.09.2021 fått bekreftet to nye smittetilfeller. De er begge voksne personer, hvorav den ene er fullvaksinert.

Smittesporingen pågår og så langt er ikke smittekildene påvist for noen av dem, men det er ingen mistanke om noen sammenheng mellom de to smittetilfellene. Det er nå registrert 12 nye smittetilfeller i Våler så langt i september og 140 i løpet av pandemien.

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 1 innbygger i Våler kommune søndag 06.09.2021.

Våler kommune har søndag 06.09.2021 fått bekreftet en ny positiv prøve. Det dreier seg om en ungdomsskoleelev som var kjent nærkontakt og allerede var i karantene på testtidspunktet. Det er 14 nye positive tester i løpet av siste uke, noe som er det høyeste antall nye smittetilfeller på en uke hittil under pandemien. Til sammen har nå 138 vålersokninger testet positivt.

Antallet som tester seg på teststasjonen i Våler øker også mye nå: I uke 32 testet vi 49 innbyggere, i uke 33 var det 94 tester, i uke 34 var det 150 stk. og nå i uke 35 hele 479 tester. Det er så langt under pandemien tatt mer enn ti tusen (10.164) korona-tester av Vålers innbyggere. Testkapasiteten settes nå på prøve, men er ikke sprengt og vi er glade for at innbyggerne er flinke til å teste seg, spesielt ved symptomer.

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 2 innbyggere i Våler kommune fredag 03.09.2021.

Våler kommune har fredag 03.09.2021 fått bekreftet to nye smittetilfeller. Det dreier seg om to barn som er elever ved hver sin skole. Smittesporingen pågår og smittekildene er så langt ikke funnet. Det er så langt registrert 137 smittetilfeller i Våler i løpet av pandemien.

Ikke glem smittevernrådene nå – hold ut!

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 5 innbyggere i Våler kommune torsdag 02.09.2021

Våler kommune har torsdag 02.09.2021 registrert fem nye smittetilfeller blant kommunens innbyggere. Det dreier seg om enda en elev i videregående skole og fire voksne personer. Tre av de som har testet positivt er kjente nærkontakter i samme smitteklynge og var derfor allerede i karantene på testtidspunktet, mens en annen var i innreisekarantene. Smittesporingen pågår og smitteveiene regnes som kjente. Det er nå registrert totalt 135 smittetilfeller i Våler og smittekurven er stigende. Vi har fortsatt oversikt og kontroll, men følger utviklingen med en viss grad av bekymring.

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 2 innbyggere i Våler kommune onsdag 01.09.2021.

Våler kommune har onsdag 01.09.2021 fått bekreftet to nye smittetilfeller. Begge er elever ved videregående skoler og er kjente nærkontakter. Smittesporingen pågår, men smittekilde og smittevei er kjent for begge. Det er nå registrert tilsammen 130 smittetilfeller i Våler kommune.

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 2 innbyggere i Våler kommune tirsdag 31.08.2021.

Våler kommune har tirsdag 31.08.2021 fått meldt to nye smittetilfeller. Begge er voksne personer. Begge er kjente nærkontakter og smittekilde og smittevei anses kjent. Dette er det tiende smittetilfellet i Våler i august og nummer 128 totalt i kommunen så langt i løpet av pandemien.

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 2 innbyggere i Våler kommune mandag 30.08.2021.

Det er mandag 30.08.2021 registrert to nye smittetilfeller i Våler og smittesporing pågår for begge. Det dreier seg om en elev i ungdomsskolen og en på videregående skole. Hele åttende trinn på Våler ungdomsskole er i den forbindelse i ferd med å bli testet ut av nærkontaktkarantene og vil bli testet i løpet av dagen og med oppfølgende prøver til onsdagen og fredagen. Våler kommune har fortsatt ikke mottatt hurtigtester til hjemmebruk fra FHI, slik at testingen vil bli utført av koronateamet, først på teststasjonen og deretter på skolen ved hjelp av et ambulant team. Det er nå totalt registrert 126 smittetilfeller i Våler kommune.

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 2 innbyggere i Våler kommune lørdag 28.08.2021.

Antall innbyggere med symptomer og som tester seg øker nå raskt. Lørdag 28.08.2021 er det utført 31 tester på teststasjonen på Våler Herredshus.

Denne uken er det testet 150 personer. Vi må tilbake til uke 21 sist vi hadde et så høyt testtall. Antallet er tredoblet siden uke 32.

Det er påvist to nye smittetilfeller i Våler lørdag 28.08.2021. Det er smittetilfelle nummer 123 og 124 totalt i kommunen. Smittesporing pågår og nødvendige varslinger gis fortløpende. Det dreier seg om to tilfeller av importsmitte som er nærkontakter av hverandre.

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 1 innbygger i Våler kommune mandag 23.august.

Våler kommune har fått bekreftet 1 nytt smittetilfelle mandag 23.august. Det dreier seg om et barn, men så langt er det ikke funnet noen forbindelse til barnehager eller skoler.

Dette er smittetilfelle nr. 122 i Våler og det første smittetilfellet i kommunen på tre uker.

Smittesporingen pågår, men så langt er smittekilde og smittevei ikke kjent.

Det er så langt registrert 122 personer i Våler som har testet positivt for covid-19 siden pandemiens begynnelse.

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 4 innbyggere i Våler kommune torsdag 05.08.2021

Våler kommune har fått bekreftet 4 nye smittetilfelle torsdag 05.08.2021. 2 av dem er testet på grensen ved innreise og er urelaterte til hverandre fra to helt ulike land.

De to resterende er i familie og i samme husstand og var kjente nærkontakter til smittet i en annen kommune.

Alle er isolerte og smittesporing er ferdig.

Det er så langt registrert 121 personer i Våler som har testet positivt for covid-19 siden pandemiens begynnelse.

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 4 innbyggere i Våler kommune onsdag 27.07.2021.

Våler kommune har fått bekreftet 4 nye smittetilfeller onsdag 27.07.2021. Det dreier seg om en familie som er varslet og følges opp på vanlig måte. Smittesporing er godt i gang, de smittede er isolert.

Det er så langt registrert 118 personer i Våler som har testet positivt for covid-19 siden pandemiens begynnelse

NB!!! Vær forsiktig nå!

Skal vi oppnå flokkimmunitet, og unngå en fjerde smittebølge med deltavarianten og kunne leve tilnærmet normalt liv til høsten og vinteren, er vi avhengig av høy vaksinedekning, så møt opp på drop-in for vaksine ved Rygge Fly (dose 1) i hele uke 30, se hjemmesiden.

Det vil også være mulig å få første dosekoronavaksine på Joker Svinndal mellom 10.00 – 11.30 og Joker Folkestad Mat mellom 12.30 – 14.00 fredag 30/7.

Ta en for laget/kommunen!

Våler kommune har hatt ett nytt smittetilfelle i uke 27.

Våler kommune har hatt ett nytt smittetilfelle den siste uken (totalt 114 i hele pandemiperioden) og vi har i dag fått bekreftet mistanken om at det dreier seg om SARS-CoV-2-varianten med betegnelsen B.1.617.2 eller Delta. (Tidligere omtalt som den indiske varianten).

I den forbindelse minnes det om at Delta-varianten er mer smittsom enn tidligere varianter av viruset, at vaksinerte også kan bli smittet og at det nå er viktig å fortsatt å overholde smittevernreglene og å teste seg.

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 1 innbygger i Våler kommune fredag 07.05.2021.

Våler kommune har fredag 07.05.2021 fått bekreftet smittetilfelle nummer 108. Det er en voksen person som er kjent nærkontakt og som derfor allerede var i karantene på testtidspunktet. Vedkommende er varslet og blir fulgt opp på vanlig måte. Smittesporingen er gjennomført og smittekilde og smittevei er kjent.

NB!!! Vær forsiktig nå - Husk å ha få sosiale kontakter, god avstand og munnbindbruk er viktig!

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 1 innbygger i Våler kommune søndag 02.05.2021.

Våler kommune har fått bekreftet ett nytt smittetilfelle søndag 02.05.2021. Det dreier seg om en voksen person som er varslet og følges opp på vanlig måte. Smittesporing er gjennomført og smittekilde og smittevei er kjent. Det er så langt registrert 107 personer i Våler som har testet positivt for covid-19 siden pandemiens begynnelse


Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 1 innbygger i Våler kommune lørdag 10.04.2021.

Våler kommune har lørdag 10.04.2021 fått bekreftet ett nytt smittetilfelle. Det er positiv korona-test nummer 105 for innbygger i Våler kommune. Det dreier seg om en voksen person som allerede var i nærkontakt-karantene på prøvetakingstidspunktet. Vedkommende er varslet og blir fulgt opp på vanlig måte. Smittesporing er gjennomført og smittekilde og smittevei er kartlagt.

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 1 innbygger i Våler kommune fredag 09.04.2021.

Våler kommune har fredag 09.04.2021 fått bekreftet smittetilfelle nummer 104. Det dreier seg om en voksen person som er informert og følges opp på vanlig måte. Smittesporing pågår og nærkontaktene varsles fortløpende. Smittekilde og smittevei anses som kjent.

NB! Mutert virus smitter lett og smitten brer seg fort, så nå må antallet kontakter begrenses til det absolutt nødvendige, vi må holde 2-meteren (ikke bare en-meteren), alltid bruke munnbind i det offentlige rom, vaske hender godt og ofte, og bli hjemme og teste oss selv ved beskjedne symptomer.

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 1 innbygger i Våler kommune onsdag 31.03.2021

Våler kommune har onsdag 31.03.2021 fått bekreftet positiv koronaprøve nr. 103. Det dreier seg om en voksen person som er varslet og blir fulgt opp på vanlig måte. Smittesporing er gjennomført, smittekilde og smittevei er klarlagt, og de nødvendige varsler og oppfølginger er gitt.

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 2 innbyggere i Våler kommune lørdag 27.03.2021.

Våler kommune har lørdag 27.03.2021 fått bekreftet smittetilfelle nummer 101 og 102; en voksen og et barn som tilhører samme smitteklynge. Smittesporing er gjennomført og de nødvendige varsler er gitt.

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 1 innbygger i Våler kommune torsdag 25.03.2021.

Vi har torsdag 25.03.2021 fått bekreftet positiv koronaprøve nummer 100 for innbygger i Våler kommune. Det dreier seg om en voksen person som allerede satt i karantene som nærkontakt på prøvetakingstidspunktet. Vedkommende er varslet og følges opp på vanlig måte.

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 1 innbygger i Våler kommune tirsdag 23.03.2021.

Våler kommune har tirsdag 23.03.2021 fått bekreftet smittetilfelle nummer 99. Det dreier seg om en voksen person som er varslet og følges opp på vanlig måte. Smittesporing pågår og nærkontakter varsles fortløpende.

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 1 innbygger i Våler kommune lørdag 20.03.2021.

Våler kommune har lørdag 20.03.2021 fått bekreftet smittetilfelle nummer 98. Det dreier seg om en voksen person som er varslet og følges opp på vanlig måte. Vedkommende var i nærkontaktkarantene allerede på prøvetakingstidspunktet og er en del av en kjent smitteklynge. Det positive prøveresultatet kom derfor ikke overraskende og det er mistanke om den britiske virusvarianten, som i smitteklyngen forøvrig.

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 3 innbyggere i Våler kommune onsdag 17.03.2021

Våler kommune har onsdag 17.03.2021 fått bekreftet tre nye koronasmittetilfeller og har nå totalt 97 innbyggere som har testet positivt. Alle er voksne personer som er varslet og blir fulgt opp på vanlig måte. Smitteoppsporingen pågår, men det er klart at to av de smittede er nærkontakter av hverandre, mens den tredje antas å tilhøre en annen smitteklynge. Karanteneringen omfatter blant annet kommunens hjemmetjeneste.

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 1 innbygger i Våler kommune fredag 12.03.2021.

Våler kommune har fredag 12.03.2021 fått bekreftet et nytt smittetilfelle, nummer 94 så langt i løpet av pandemien. Det dreier seg om en voksen person som er varslet og ivaretatt på vanlig måte. Smittekilde og smittevei anses kjent og nødvendige karantenevarsler er gitt.

De siste tre ukene har alle nye smittetilfeller i Våler vært med den engelske virusvarianten og samtlige kan spores til utbrudd eller smitteklynger i Moss. Et annet særtrekk er at viruset nå synes å spre seg raskt og gir symptomer til nærkontakter, mens første test kan ofte være negativ.

Det er derfor viktig å være oppmerksom på at smittetrykket er svært høyt i blant annet Moss og Oslo nå, være ekstra påpasselig med å følge de lokale reglene dersom man må krysse kommunegrensene og huske på at man kan være smittet selv om første prøve ikke gir utslag.

Våler kommune har onsdag 10.03.2021 fått bekreftet 4 nye positive koronaprøver.

Våler kommune har onsdag 10.03.2021 fått meldt 4 nye positive koronaprøver. Det dreier seg om tre voksne og et barn. Alle er kjente nærkontakter og var allerede i karantene på prøvetakingstidspunktet. Varsling og oppfølging er besørget på vanlig måte. Smittesporingen pågår fortsatt, men smittekildene og smitteveiene anses kjente. Tre av de nye smittetilfellene er del av det samme utbruddet, mens den fjerde tilhører en annen smitteklynge. Det er mistanke om at det dreier seg om den britiske varianten av viruset. Smitteutbruddene har så langt ingen kjent forbindelse til skoler eller barnehager i Våler og omfatter heller ingen kommunalt ansatte. Det er nå til sammen påvist 93 smittetilfeller i Våler kommune så langt under pandemien.

NB!!! Vær forsiktig nå - Husk å ha så få sosiale kontakter, god avstand og munnbindbruk viktigere enn noen gang.

Våler kommune har mandag 08.03.2021 fått bekreftet positiv koronaprøve nummer 89.

Dette er den første positive prøven i kommunen siden 21. februar. Det dreier seg om en voksen person som er varslet og ivaretas på vanlig måte. Smittetilfellet har tilknytning til et større utbrudd i en annen kommune. Det er flere nærkontakter som kontaktes og testes fortløpende, og antall smittede antas å øke i løpet av de nærmeste dagene.

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 2 innbyggere i Våler kommune søndag 21.02.2021.

Våler kommune har søndag 21.02.2021 fått bekreftet to nye positive koronaprøver. Begge er voksne personer som allerede var i karantene som nærkontakter. Begge er varslet og følges opp på vanlig måte. Smitteoppsporingen er gjennomført og aktuelle varsler er gitt. Det er mistanke om mutert virus av den britiske varianten, ettersom det tidligere er påvist i denne smitteklyngen. Nødvendige tilleggsanalyser av prøvene blir derfor utført. Dette er positiv koronatest nummer 87 og 88 i Våler i løpet av pandemien.

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 1 innbygger i Våler kommune torsdag 18.02.2021.

Våler kommune har torsdag 18.02.2021 fått bekreftet positiv koronaprøve nummer 86. Det dreier seg om en voksen person som er kjent nærkontakt av en som allerede har testet positivt. Vedkommende satt derfor allerede i karantene på testtidspunktet. Smittekilde og smittevei anses som kjent. Det er ingen konkret mistanke om mutert virus. Dette smittetilfellet har heller ingen tilknytning til skole, barnehage eller helse- og sosialsenteret.

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 1 innbygger i Våler kommune tirsdag 16.02.2021.

Våler kommune har fått bekreftet et nytt smittetilfelle tirsdag 16.02.2021. Det er positiv koronaprøve nr. 85 i kommunen totalt. Det dreier seg om en voksen person som er informert og blir fulgt opp på vanlig måte. Smittesporingen pågår og aktuelle nærkontakter varsles fortløpende. Smittekilde og smittevei anses kjent. Dette smittetilfellet synes så langt ikke å ha forbindelse til andre kjente smitteklynger i Våler.

Våler kommune har mandag 15.02.2021 fått bekreftet et nytt tilfelle av den britiske mutanten.

Dette er den andre prøven med UK-varianten som er påvist i Våler, men det er ingen sammenheng mellom disse prøvene. Den nye mutasjonsanalysen er gjort på en tidligere positiv prøve, så Våler har fortsatt 84 positive koronaprøver til sammen.

Per fredag 15.02.2021 er det foretatt 5666 korona-tester i Våler kommune.

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 1 innbygger i Våler kommune søndag 14.02.2021.

Våler kommune har søndag 14.02.2021 fått bekreftet positiv covid-19-prøve nr. 84. Det dreier seg om et barnehagebarn, og foreldrene og barnehagen er varslet og satt i karantene. Smittesporingen pågår og smittekilde og smittevei er så langt ikke klarlagt.

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 1 innbygger i Våler kommune mandag 08.02.2021.

Våler kommune har mandag 08.02.2021 fått bekreftet en ny positiv korona-prøve, nr. 83 totalt siden pandemiens begynnelse. Det dreier seg om en voksen person som er varslet og blir fulgt opp på vanlig måte. Vedkommende er nærkontakt i en kjent smitteklynge og satt derfor allerede i karantene. Smittesporingen er gjennomført, smittekilde og smittevei er kjent. Det er ingen mistanke om mutert virus og heller ingen tilknytning til skoler eller barnehager. Det er nå fire dager siden forrige smittetilfelle i Våler. Våler kommune har i dag også mottatt ett sekvenseringssvar på en tidligere positiv prøve fra Folkehelseinstituttet, som viste vanlig covid-19-virus og altså ikke mutant.

Første innbygger fra Våler kommune har fått påvist den britiske mutante koronaversjonen .

Tidligere meldt smittet, har nå etter analyse, fått bekreftet at vedkommende har den britiske mutanten.

Våler kommune jobber med ekstra smitteoppsporing, ser etter mulige smittekilder og smittevei. Foreløpig har vi ingen mistanke om at flere i vår kommunen er smittet av den muterte viruset.

NB! Selv om det reduseres noe på de strenge smitteverntiltakene nå, er det viktig å minne om at vi fortsatt står midt i en pandemi: Unngå unødvendig reising og sosial kontakt, hold avstand og vask hender! Ordfører

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 1 innbygger i Våler kommune torsdag 04.02.2021.

Våler kommune har torsdag 04.02.2021 fått bekreftet nok en positiv koronaprøve; totalt nummer 82 siden pandemiens begynnelse. Det dreier seg om en voksen person som er varslet og blir fulgt opp på vanlig måte. Vedkommende er del av en kjent smitteklynge, var allerede i karantene som nærkontakt, og smittekilde og smittevei er kjent.

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 1 innbygger i Våler kommune onsdag 03.02.2021.

Våler kommune har onsdag 03.02.2021 fått bekreftet en ny positiv covid-19-prøve for innbygger i kommunen. Dette er positiv prøve nr. 81 i Våler siden pandemien begynte. Det dreier seg om en voksen person, alle meldinger og oppfølging er gitt, smittesporing pågår og nærkontakter varsles fortløpende.

Endelig noen positive korona-nyheter

FHI har mandag 01.02.2021 gitt oss svar på alle de tre positive prøvene vi sendte inn til dem for sekvensering forrige uke. Prøvene var tatt henholdsvis 18. januar, 21. januar og 23. januar og alle var mottatt på FHI den 27. januar.

Disse prøvene representerer tre forskjellige smitteklynger, med tilknytning til helse- og sosialsenteret, skolene, barnehagene og en hadde mulig tilknytning til Nordre Follo. Alle prøvene er prioritert og hurtigtestet, og alle er negative, som altså betyr at alle er vanlig covid-19-virus og ikke mutanter.

Vår kommuneoverlege, Rune Davidsen, har også sjekket ut med kommuneoverlegen i Moss i dag, som bekrefter at deres mutanter ikke har noen kobling til Våler kommune.

I tillegg har vi ikke hatt nye smittetilfeller på lørdag eller søndag. (Totaltallet er fortsatt 80; en feil fra MSIS på FHI som sa 81 tidligere i dag, rettes nå opp).

Det denne pandemien bl.a har lært oss, er at ting kan forandre seg fra time til time, men dette kan bety at vi er et skritt nærmere å kunne gå fra Ring 1-tiltak til Ring 2-tiltak (uten egen forskrift) på onsdag.

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 1 innbygger i Våler kommune fredag 29.01.2021

Våler kommune har fredag 29.01.2021 fått melding om ett nytt smittetilfelle. Det dreier seg om en voksen person som er kjent nærkontakt til en som allerede har testet positivt. Varslinger, smitteoppsporing og oppfølging er ivaretatt. Dette er positiv koronatest nummer 80 for innbygger i Våler kommune siden pandemiens begynnelse.

MOB: KORONA-TEAMET: 40 40 49 19

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 1 innbygger i Våler kommune onsdag 27.01.2021.

Våler kommune har fått bekreftet positiv koronatest for nok et barn i Svinndal barnehage. Så langt har til sammen tre barn og en ansatt i Svinndal barnehage testet positivt. Nødvendige meldinger er gitt og karantenering er gjennomført.

Det er nå til sammen 79 innbyggere i Våler kommune som har testet positivt siden pandemiens begynnelse. På grunn av en feilregistrering i Folkehelseinstituttet av bokommune for fem beboere på Varna Evangelisesenter i forbindelse med et smitteutbrudd der tidligere i vinter, har fem positive prøver blitt etterregistrert i løpet av det siste døgnet. Det er nå samsvar mellom FHI sine tall og kommunens, men det er altså kun to innbyggere som har testet positivt tirsdag og ikke sju, slik det kan se ut til på grunn av denne korreksjonen.

Onsdag er det altså kun én ny positiv prøve i Våler kommune. Til tross for det har Våler kommune hatt høyere smittetall enn noen gang tidligere under pandemien og stigende smittetrend de siste ukene. Vi satser på at de strenge smitteverntiltakene Regjeringen har pålagt oss, sammen med en del nabokommuner, nå gir raskt smittedempende effekt, slik at vi forhåpentligvis kan få slippe litt opp igjen på aktiviteten.

Våler kommune har tre positive prøver, alle fra hver sin smitteklynge, liggende hos FHI til analyse for mutert virus. Disse prøvene ble sendt inn på mandag og tirsdag og svar foreligger ikke enda.

NB! Symptomer eller mistanke? Da må du IKKE vente, men ta kontakt med korona-teamet på tlf: 40404919 eller bestill på kommunens hjemmeside med en gang.

Hold deg hjemme til du blir testet og fått svar på prøven. Koronateamet vil gi deg råd og veiledning. Dette er Ordfører

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 1 innbygger i Våler kommune tirsdag 26.01.2021.

Våler kommune har tirsdag 26.01.2021 fått bekreftet positiv covid-19-prøve for ytterligere en innbygger. Det dreier seg om et barnehagebarn i Svinndal barnehage og de nødvendige varslinger og avtaler om oppfølging er gjort. Smitteoppsporingen pågår og de nødvendige beskjedene om karantene og testing vil bli gitt fortløpende til de som defineres som nærkontakter. Dermed er det er hittil under pandemien registrert 78 positive korona-tester for innbyggere i Våler kommune.

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 2 innbyggere i Våler kommune mandag 25.01.2021.

Vi har mandag 25.01.2021 fått bekreftet to nye positive covid-19-prøver for innbyggere i Våler kommune. Begge er kjente nærkontakter og nødvendige varslinger og oppfølging er gjort. Det dreier seg om et barn i barneskolen og et barnehagebarn. Dermed er det totalt 77 vålersokninger som har testet positivt siden pandemiens begynnelse.

Hjemme Mann

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 3 innbyggere i Våler kommune søndag 24.01.2021

Vi har søndag 24.01.2021 fått bekreftet tre nye positive covid-19-prøver i Våler kommune. Alle de smittede er kontaktet og følges opp på vanlig måte. Det dreier seg om en ansatt ved Svinndal barnehage og en ansatt og en elev ved Kirkebygden skole. Smitteoppsporingen pågårog de aktuelle nærkontaktene blir varslet og satt i karantene fortløpende. Det er nå til sammen 75 personer fra Våler kommune som har testet positivt i løpet av pandemien.

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 4 innbyggere i Våler kommune fredag 22.01.2021.

Det er bekreftet fire nye positive korona-prøver i Våler kommune fredag 22.01.2021. De smittede er varslet og blir fulgt opp. Smitteoppsporingene er igangsatt og varsler om karantene vil bli gitt fortløpende. Det arbeides ut fra at tre av de nye smittetilfellene tilhører samme smitteklynge, men det er så langt ikke mistanke om noen utbruddssituasjon. Den fjerde påviste er en ansatt i Våler kommune som er nærkontakt i jobbsammenheng. Det er nå til sammen 72 personer fra Våler kommune som har testet positivt i løpet av pandemien.

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 2 innbyggere i Våler kommune torsdag 21.01.2021.
En klasse til settes derfor i karantene på Kirkebygden skole.

Vi har torsdag 21.01.2021 fått meldt to nye positive covid-19-prøver i Våler. Begge er kjente nærkontakter. Det dreier seg om en voksen person og nok en elev ved Kirkebygden skole. Som resultat av dette er ytterligere en skoleklasse med 19 elever og dessuten 8 ansatte satt i karantene. Det dreier seg denne gangen om en klasse på ungdomsskolen. Dette er smittetilfelle nummer 67 og 68 i Våler kommune siden pandemiens begynnelse.

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 1 innbygger i Våler kommune onsdag 20.01.2021.
Ett klassetrinn settes derfor i karantene på Kirkebygden skole

Våler kommune har onsdag 20.01.2021 fått bekreftet positiv covid-19-prøve for en elev ved Kirkebygden skole. Vedkommende var kjent nærkontakt av smittet og testet i forbindelse med det. Smitteoppsporingen viser at ett klassetrinn med til sammen 35 elever og 5 ansatte må settes i karantene og testes. (Dette er positiv prøve nummer 66 i Våler kommune så langt under pandemien).

NB! Nå er teststasjon flyttet inn på Herredshuset i Våler. Ta kontakt og bestill test ved minste mistanke eller ved symptomer! Så slipper du å smitte andre – uten selv å vite det. Våler har testkapasitet! Ordfører

NB! Våler teststasjon følger nasjonale retningslinjer for testing av nærkontakter. Til tross for det, finner man stadig oftere nærkontakter som tester negativt på første prøve og positivt først på den andre testen. Det minnes derfor om at det er svært viktig å følge opp de anbefalingene som blir gitt av korona-teamet. Det er også en del eksempler på innbyggere som kommer til testing først etter å ha hatt symptomer noen dager. Det er ingen grunn til å nøle med å bestille time for testing; man vil bli godt mottatt og fulgt opp med nødvendig veiledning og råd.


Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 1 innbygger i Våler kommune på kvelden tirsdag 19.01.2021.

Vi har på kvelden tirsdag 19.01.2021 fått bekreftet at en ansatt i Våler kommune har testet positivt for covid-19. Varsling og oppfølging er effektuert og smitteoppsporing pågår. Den positive prøven kommer etter rutinetesting av ansatte og viser hvor nødvendig og viktig denne ukentlige forebyggende testingen av de som arbeider med sårbare pasientgrupper er. Vi benytter derfor anledningen til å takke alle ansatte som, i tillegg til en krevende jobb, stiller opp og tar denne testingen hver uke. Dette er positiv koronaprøve nummer 65 for innbygger i Våler kommune siden pandemien startet.

Deler av Augerød Barnehage er satt i karantene.

Positiv prøve er bekreftet for ytterligere 1 innbygger i Våler kommune tirsdag 19.01.2021.

To foreldre til barn i Augerød barnehage har testet positivt på covid 19. Den siste mandag kveld, 18.01.2021 (vår positive prøve nr. 64). To avdelinger (31 barn), 11 ansatte på Augerød barnehave er derfor satt i karantene, også en del foreldre. Det jobbes på spreng med sporing og testing. Ekstramannskaper er også innkalt til dette. Flere opplysninger følger i løpet av dagen.

Viktig at vi alle bidrar til å begrense smitte

Kommuneoverlege Rune Davidsen påpeker:

NB! Husk å overholde smittevernsreglenes krav til antall som er samlet, hold deg hjemme hvis du kan, begrens all personkontakt, hold avstand, vask hender ofte og host i albuekroken. Hold deg oppdatert gjennom media, søk aktivt informasjon på hjemmesidene til Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommunen, og på informasjonstelefonen 815 55 015.

Gjør selvstendige vurderinger der det er mulig og prøv å ikke overbelaste hjelpeapparatet. Kommunen, koronalegevakten og fastlegene får tidvis flere henvendelser enn de kan håndtere. Vær tålmodig og vis hensyn, oppfordrer Davidsen.

INFORMASJONSTELEFON KORONA
FOLKEHELSEINSTITUTTET
HELSEDIREKTORATET