Forside Aktuelt Spørreundersøkelse "Leve hele livet"

Spørreundersøkelse "Leve hele livet" i et aldersvennlig samfunn i Våler kommune

Oppdatert: 21.04.22

Vi er alle forskjellige og det er planene vi legger også. Hva har vært fint, hva har man vært engstelige for og hva er et godt liv hele livet?

Klikk på lenken under og se noen korte filmer om noen som har gjort endringer i livet:

PLANLEGGELITT.NO

Våler kommune ønsker å skape et mer aldersvennlig samfunn.

Vi håper at du som er over 55 + år vil bidra til dette arbeidet ved å delta på denne spørreundersøkelsen.

Det kan bli aktuelt å sende deg flere undersøkelser, eller invitere deg til andre aktiviteter i forbindelse med arbeidet.

I dette spørreskjemaet ønsker vi innspill på tema som anses viktig for et aldersvennlig samfunn og lage gode tjenester, tilpasset de behovene som du har fremover.

Informasjonen vil bli brukt i et kartleggingsarbeid og vil ikke knyttes til enkeltpersoner.

Vi håper du har lyst til å bidra til at vi som jobber med Leve hele livet-reformen får mer innsikt i hva innbyggerne i Våler kommune mener om hvordan det er å bo akkurat her i Våler.

Svarfrist: Innen 30. mai 2022.

Klikk på lenken og svar på spørreundersøkelsen:

SPØRREUNDERSØKELSE "LEVE HELE LIVET"

- eller du kan bruke QR-kode:

QR kode Leve hele livet 2022

Ønsker du hjelp til å svare på spørreundersøkelsen kan du ringe:

Uke 17:
Onsdag 27. april og torsdag 28. april mellom kl. 14.00 - 16.00.

481 35 540

Uke 18 til og med uke 21:
Mandag - fredag mellom kl. 09.00 - 16.00.

936 22 761