Forside Aktuelt Søk på tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader

Søk på tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader

Oppdatert: 05.11.18

Tilskuddsordningen er ment å bidra til å forebygge skader på husdyr og tamrein påført av rovvilt. Ordningen skal også bidra til å dempe konflikter og begrense ulemper.

Primær målgruppe er husdyreiere. En forutsetning for å gi tilskudd er at tiltakene med stor sannsynlighet kan ventes å ha tapsreduserende virkning. Tiltak som fysisk skiller rovdyr og beitedyr, slik som seint slipp, tidlig sanking og rovdyravvisende gjerder er blant tiltakene som kan støttes. Utvidet tilsynsaktivitet kan ikke støttes økonomisk med mindre det kombineres med tiltak med større tapsreduserende virkning. Områder med stort skadepotensiale, det vil si høy tetthet av beitedyr og/eller rovdyr prioriteres.

  • Rovdyravvisende gjerder: Med søknaden må det følge kart over området med inntegnet gjerdetrasé. Leverandører av gjerdeutstyr kan være behjelpelige med å lage en plan for utførelsen etter fastsatt standard.
  • Ny standard for rovdyravvisende gjerder vil bli publisert i nærmeste fremtid. Se egen forskrift.
  • Rovviltnemnda har fastsatt satsen til kr 75 per meter for 2018.
MER INFORMASJON OM ORDNINGENE