Forside Aktuelt Rovviltprosjektet i Våler, Hobøl, Spydeberg og Skiptvet i Østfold

Rovviltprosjektet i Våler, Hobøl, Spydeberg og Skiptvet i Østfold

Oppdatert: 13.03.18

Kommunene Våler, Hobøl, Spydeberg og Skiptvet og faller inn under den nye støtteordningen til kommuner med ulverevir og har blitt tildelt til sammen 5,6 millioner kroner fra Miljødirektoratet.

Prosjektet vil særlig fokusere på disse fire områdene:

• Å ivareta beitebrukere, grunneiere, rettighetshavere, jegere og andre som er berørt av dagens rovviltsituasjon i de fire kommunene.

• Å støtte lokale tiltak og arrangementer som faller inn under tilskuddsordningen.

• Å bidra til å øke kunnskapen om store rovdyr til barn og unge.

• Å informere befolkningen om bestandsstatus for de fire kommunene.

Ansatt prosjektkoordinator

Kommunene har gått sammen om å ansette Andreas Helbæk jr. som prosjektkoordinator. Han er utdannet utmarksforvalter med en bachelorgrad i utmarksforvaltning fra Høgskolen i Innlandet, Evenstad. Han har erfaring fra eget konsulentfirma og i prosjekter i regi av Skogbrukets Kursinstitutt. Helbæk jr. skal lede arbeidet i det interkommunale rovviltprosjektet og prosjektgruppa består av representanter fra de fire kommunene.

Rovviltprosjektet har satt av en tilskuddspott som skal gå til lokale tiltak og arrangementer i Hobøl, Spydeberg, Skiptvet og Våler. Søknadsfristen for tilskuddsmidler er satt til 20. april 2018. Tiltak og arrangementer rettet mot barn og unge, og tiltak og arrangementer som går på tvers av kommunene vil bli prioritert. Samtidig kan prosjektet med glede slå fast at tildelingen i denne omgang legger til rette for romslighet når det gjelder kriterier for tildeling av tilskuddsmidlene.

Vi ønsker at aktuelle søkere kommer på banen så fort som mulig. Rovviltprosjektet slår fast at dette er en god mulighet for lokale lag og foreninger til å øke aktivitetsnivået for sine medlemmer. Vi ønsker derfor at aktører som mener de faller inn under ordningen tar kontakt med oss, enten med søknader om tilskudd eller for å engasjere rovviltprosjektet til å arrangere lokale tiltak eller arrangement. Vi ønsker innspill. Informasjon om tiltak, arrangement og nyhetsbrev vil bli publisert på kommunenes nettsider og Facebooksider.

Spørsmål kan rettes til Prosjektkoordinator Andreas Hælbek jr. : 40405971 eller

Skogbrukssjef Sven O. Martinsen: 69289142