Forside Aktuelt Rådyrjakt

FELLINGSTILLATELSER RÅDYR

Oppdatert: 12.08.19

Bukkejakta starter 10.8 og varer helt frem til jul. Fellingstillatelsene for rådyr i Våler kommune er de samme som før, med 300 dekar bak hver tillatelse. Våler kommune har ikke sendt ut fellingstillatelsene pr. post i år. Årsaken til dette er at Miljødirektoratet ikke har klart å oppdatere ny versjon av Hjorteviltregisteret med denne funksjonaliteten.

Det er 171 rådyrvald i Våler. Det er en relativt stor jobb å skrive ut dette manuelt. Vi vil derfor vente med å sende ut fellingstillatelser til Hjorteviltregisteret er fullstendig oppdatert. Etter det vi erfarer kan det gå noen uker før dette er klart.

Våler kommune ved skogbrukssjef kan skrive ut manuelle fellingstillatelser dersom det er påkrevd.

Dersom du har godkjent rådyrvald fra før og har levert rapport for jakta i 2018 kan du likevel jakte som før allerede fra 10.8.

#test