Forside Aktuelt Program for framtidskafeen 28. august

Program for framtidskafeen 28. august

Oppdatert: 27.08.18

Program tirsdag 28. august kl 1630-1900

Møteleder: Ordfører Reidar Kaabbel

Ordstyrer: Marianne Bernecker, Rådgiver kommunikasjon og samfunnskontakt, Våler kommune

Fasilitator framtidskafè: Jan Taug (PhD), Join21

Bordverter framtidskafè: Anne Grete Trevor, Lasse Edelsteen, Ann Kristin Knudsen, Boye Hamre, Neslihan Øcalan, Marianne Bernecker, Eline Uthus,          Karin Johannessen, Wenke Aannerød, Beate Birkeli, Kristin Gundersen, Grete Nordengen, Sandra Hedstrøm, Henrik Bentzen

Deltagere: Innbyggere, næringslivsaktører, folkevalgte, ansatte, media

 

 

Agenda:

Kl 1630: Velkommen v/ordfører Reidar Kaabbel

Kl 1635: Innledning, inkl. kort om aktuelle spørsmål v/ordfører Reidar Kaabbel

Kl 1640: Spørsmål fra salen, ordfører og folkevalgte svarer, ordstyrer Marianne Bernecker

Kl 1700: Om utviklingsarbeid i kommunen, v rådmann Petter Haugen, (visjon, kommuneplan/samfunnsdel, budsjett og handlingsprogram)

Kl 1710: Mitt forslag om utvikling i Våler kommune, v/innbyggere

Kl 1720: Introduksjon Framtidskafe, v Jan Taug – forflytning til salene

Kl 1730: Framtidskafe, v/rådmannen + Jan Taug + bordverter

Kl 1900: Oppsummering/slutt v/ordfører Reidar Kaabbel