Forside Aktuelt Opptrapping av aktivitet i svangerskapsomsorgen, helsestasjon- og skolehelsetjenesten

Opptrapping av aktivitet i svangerskapsomsorgen, helsestasjon- og skolehelsetjenesten

Oppdatert: 16.07.20

​Vi har nå normal aktivitet i svangerskapsomsorgen, helsestasjonens- og skolehelsetjenesten. Tjenesten gjør nødvendige smitteverntiltak.

Barn, foreldre eller ungdom som er i karantene, har symptomer på sykdom eller er syke skal ikke komme på helsestasjon eller til skolehelsetjenesten.

Egenerklæringsskjema må fylles ut før dere kommer inn i lokalene til helsestasjonen.

Svangerskapsomsorgen

Inntil videre og av smittevernhensyn vil:

  • Svangerskapsoppfølging vil gå som planlagt.
  • Noen konsultasjoner kan erstattes av telefon- eller videokonsultasjoner.

Helsestasjonstjenesten

Inntil videre og av smittevernhensyn vil:

  • Konsultasjonene vil foregå som anbefalt utfra smittesituasjonen som er for tiden.
  • De som møter på helsestasjonen må være friske og symptomfrie.

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier er tilgjengelig på skolene som vanlig for alle elever og deres foreldre fra 27.04.20.

Se skolens hjemmeside for kontaktinformasjon.

VÅLER HELSESTASJON TLF.: 69 28 91 75

Kontakt

Våler helsestasjons- og skolehelsetjeneste
69 28 91 75
helsestasjonen@valer.kommune.no
Postadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler
Besøksadresse
Bergskrenten 12, 1592 Våler