Forside Aktuelt Oppstart av TryggEst-temaet i mosseregionen

Oppstart av TryggEst-temaet i mosseregionen

Oppdatert: 04.10.18

TryggEst er et modell for vern av personer over 18 år som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv mot vold og overgrep. Ansatte, familie eller venner kan nå melde fra om en bekymring for en risikoutsatt voksen til et tverrfaglig team bestående av personer med kompetanse på vold og ulike sårbare grupper (rus, psykiatri, funksjonsnedsettelse, demens). Teamet vil ta videre stilling til saken. TryggEst er et nasjonalt prosjekt i regi av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet som kommunene Moss, Råde, Våler og Rygge deltar i. Prosjektet i Mosseregionen koordineres fra krisesenteret.

MISTANKE OM VOLD - HVA GJØR JEG?
HVA ER TRYGGEST