Forside Aktuelt Offentlig ettersyn: Helhetlig ROS-analyse

Offentlig ettersyn: Helhetlig ROS-analyse

Oppdatert: 23.03.21

Formannskapet vedtok i møte 17. mars å legge utkast til helhetlig ROS- analyse ut til offentlig ettersyn.

Vedtak

Følgende vedtak ble fattet:

"Helhetlig ROS- analyse for Våler kommune legges ut til offentlig ettersyn i seks uker".

VÅLER KOMMUNE ROS-ANALYSE (PDF)
SAMLET SAKSFRAMSTILLING (PDF)
ROS analyse

ROS-analysen

ROS- analysen vil danne grunnlag for beredskapsarbeidet i kommunen, samt legge føringer for kommuneplanens arealdel.

Vi gjør oppmerksom på følgende feil i høringsutkastet, som vil bli rettet før sluttbehandling:

I punkt 4.1.: Siste del av setningen i siste avsnitt skal strykes.

I tabell 5-6, C3: Her skal også Driftsassistansen stå.

Vi ber om at uttalelser sendes innen 5.mai 2021 til:

E-POST: POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO