Forside Aktuelt Ny leder ved NAV Våler

Ny leder ved NAV Våler

Oppdatert: 04.03.21

Anita Rønningen er tilsatt som ny leder av NAV Våler fra 29.03.2021

Bilde Anita Ronningen

Anita Rønningen, ny leder ved NAV Våler

Anita er 45 år, samboer og har 4 barn (3 egne + 1 bonusbarn). Anita og familien bor i Horten. Anita er cand.polit. med hovedfag i sosiologi fra Universitetet i Bergen, hun har i tillegg Ph.d-kurs som forberedende utdanning til et potensielt doktorgradsarbeid i sosiologi. I fagkretsen fra hennes cand.mag-grad har hun medievitenskap grunnfag, psykologi grunnfag, sosiologi grunnfag og sosiologi mellomfag med fordypning i familie og velferdssosiologi.


Anita er i dag avdelingsleder i NAV Drammen, der har hun vært siden høsten 2013. Anitas nåværende rolle i NAV Drammen innebærer at hun er leder for 22 veiledere i Svelvik og Drammen som jobber med arbeidsrettet brukeroppfølging. Fra februar 2019 til mai 2020 var Anita Drammens prosjektleder for opprettelse av «knutepunkt Svelvik» frem til Svelvik kommune gikk inn i den nye storkommunen Drammen, før dette var hun fra januar 2018 også daglig leder av NAV Svelvik.


Anita har i perioden jan 2010 til desember 2013 også hatt stilling som Phd-stipendiat ved Høyskolen i Vestfold, hvor hun også deltok i et forskerteam som deltok i den nasjonale evalueringen av NAV-reformen via Arbeidsforskningsinstituttet. For øvrig har Anita hatt stillinger som karriereveileder i henholdsvis Karrieresenteret i Vestfold og som markedsrådgiver i NAV Vestfold Jobbservice. Anita begynner i jobben 29. mars 2021, men vil i en overgangsfase i vinter også delta i noen ledersamlinger.

Vi er svært glade for at vi får Anita på laget. Vi er trygge på at vi med dette får en svært motivert og erfaren leder med solid faglig ballast.