Forside Aktuelt Nå kan du søke om tilskudd til lokale trafikksikkerhetstiltak

Nå kan du søke om tilskudd til lokale trafikksikkerhetstiltak

Oppdatert: 10.12.18

Du kan søke om penger til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak. Tilskuddet gjelder ikke fysiske tiltak på veg.

Barnehager, skoler, velforeninger, borettslag, idrettslag, foreldrelag, foreninger/aksjonsgrupper og andre som ønsker å gjøre noe for økt trafikksikkerhet på det lokale plan kan søke om støtte.

Tiltak kan støttes selv om trafikksikkerhetsarbeidet bare er en del av det øvrige arbeidet.

Fylkesorganisasjoner kan ikke tildeles midler for videre spredning (fordeling) på lokallag. Tilskudd ytes ikke etterskuddsvis til gjennomførte eller igangværende tiltak.

Støtte kan gis til gjennomføring av praktiske trafikksikkerhetstiltak lokalt. Det gis ikke tilskudd til fysiske tiltak på veg (vegutbedring eller lignende). Tilskudd kan dekke hele tiltaket, men søkes gitt til deler av omkostningene.

Eksempelvis kan støtte gis til:

  • lokale kampanjer/aksjoner
  • demonstrasjoner (bilbelte, hjelm, refleks, lys o.l.)
  • kartlegging/registrering av trafikkfeller på skoleveg
  • prosjektoppgaver, skoleavis o.l.
  • konkurranser, prøver, utstillinger
  • barneteater med trafikksikkerhet som tema
  • film, video, lysbilder
  • andre lokale tiltak


Tilskuddet skal ikke gis til dekning av drifts- og administrasjonsutgifter for foreninger, foreldrelag o.l.

Søk via søknadsskjema som ligger under og send det til: kundesenter.moss@vegvesen.no

LES MER HER
SØKNADSSKJEMA (PDF)
SØKNADSSKJEMA (WORD)