Forside Aktuelt Nå kan du påvirke!

Nå kan du påvirke!

Oppdatert: 03.02.21

Nå er forslaget til ny samfunnsdel for Våler kommune ferdig. Hva betyr det for deg? Nå kan du si din mening om den planlagte utviklingen for Våler-samfunnet den neste 12-års perioden.

Høringsforslaget inneholder en beskrivelse av dagens situasjon i Våler på utvalgte områder. Planen har fire hovedområder. Disse er: Levekår og folkehelse, Klima, miljø og energi, Verdiskaping og kompetanse samt Samfunnssikkerhet.

I disse hovedområdene foreslås det mål og strategier som kommunen skal jobbe med i fremtiden. Videre inneholder forslaget en arealstrategi for kommunen vår. Denne viser hvordan vi tenker om videre arealutvikling.

Dette dokumentet inneholder ikke tiltak, men må leses på et overordnet, strategisk nivå.

Tiltakene som hører sammen med strategiene fra denne planen, vil bli synlige i kommende handlingsprogram og temaplaner.

Vi vil gjerne høre din mening om disse strategiene, du kan bruke epost: postmottak@valer.kommune.no

eller per brev Våler kommune, Kjosveien 1, 1592 Våler

Vi planlegger et åpent diskusjonsmøte - dette annonseres nærmere.

HER FINNER DU PLANEN
E-POST: POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO