Forside Aktuelt Mellom Roos

Åpen dag på Roos mellom, for å planlegge bruk

Oppdatert: 25.08.20

Kommunen inviterer til en åpen dag på Roos hvor lag, foreninger og privatpersoner kan komme med ideer og forslag til framtidig organisering og bruk av eiendommen.

Tidspunkt: Mandag 31.august 2020 kl.14:00 - 19:00
Sted: Roos mellom. Adresse: Rosveien 662

Høsten 2018 kjøpte Våler kommune landbrukseiendommen Roos mellom, i Våler. Formålet med ervervet er å tilrettelegge for allmenn tilgang til Vansjø.

Tidligere forslag har vært:

  • Båtutsetting, småbåtbrygge, vaskeplass for båt
  • Parkering for biler og hengere
  • Bading – også for rullestolbrukere
  • Bål- og grillplass
  • Utgangspunkt for forskjellige turer og naturopplevelser
  • Undervisningsbruk – tilrettelegging for bruk av skoler
  • Utleie av bygninger
  • Selge mest mulig areal og kun sikre adkomsten til Vansjø
  • Beholde tun og bygninger til eget bruk
  • Utvikle området for kommersiell drift.

Flere ideer og forslag ønskes.

På grunn av koronasituasjonen vil det bli gjort nødvendige tiltak i forbindelse med den åpne dagen.

Ros 1