Forside Aktuelt Meddommer

Meddommer

Oppdatert: 03.02.21

Vil du bli meddommer? Du kan nå melde din interesse for å være meddommer i perioden 2021-2024.

Hva slags oppgaver har en meddommer? Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får du fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis du taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.

Vervet som meddommer innebærer at du er en av flere meddommere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere.

Hvem kan bli meddommer? Lovverket stiller krav til hvem som kan velges til meddommer i Våler kommune. Noen av disse kravene er at:

-du er folke registrert i Våler kommune
-du er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2021
-du snakker og forstår norsk -du er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene
-utvalget skal bestå av like mange kvinner og menn
-utvalget skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen

Mer informasjon finner du på www.domstol.no/meddommere

Hvordan bli meddommer? Hvis du ønsker å være meddommer i Våler i perioden 2021-2024 kan du melde din interesse til postmottak@valer.kommune.no

Du vil bli kontaktet av kommunen når arbeidet med rekruttering av meddommere for denne perioden starter. Vi vil da trenge informasjon om: hvor du ønsker å være meddommer; i tingretten, jordskifteretten eller lagmannsretten. Gi også beskjed hvis du ønsker å stå oppført til valg som skjønnsmedlem. Vi trenger også fødselsnummer, etternavn, fornavn, telefonnummer, yrke(utdanning), stilling (stillingstittel), epost, «særlig kyndig i» (som kompetanse knyttet til ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom, plan og reguleringsprosesser, kunnskap om bygg og anleggsvirksomhet, økonomi, revisjon og regnskap).

Hvis du allerede er meddommer vil du få et brev fra oss i løpet av april. Hvis du vil fortsette som meddommer trenger du ikke gjøre noe – da blir du automatisk registrert for neste periode. Hvis du ikke lenger ønsker å være meddommer må du gi beskjed, tilbakemelding ønskes skriftlig og kan sendes pr epost til postmottak@valer.kommune.no

Søknader sendes innen 30.04.2020