Forside Aktuelt Mattilsynet advarer mot fritidsfiske i Vansjø

Advarselen skyldes for høye perfluoroktylsulfonat-verdier, PFOS, i fisk.

Oppdatert: 27.01.20

Fisk i Vansjø ble analysert for PFOS i 2013/2014. Advarselen er basert på tallene fra 2013/2014. Resultatene ble vurdert på nytt i 2019 etter at ny midlertidig akseptabel ukentlig inntaksverdi (TWI-verdi) ble etablert av EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet) i 2018. Advarselen gjelder alle undersøkte fiskeslag. Abbor, gjedde og gjørs fra ulike deler av Vansjø ble undersøkt. Alle fiskeslagene som er undersøkt og fra alle lokasjonene i innsjøen, viser at Vansjø er betydelig forurenset av PFOS.

I løpet av vinteren 2020 er det ventet at den midlertidige TWI-verdien for inntak av PFAS-forbindelser, herunder PFOS, vil bli avløst av en permanent TWI-verdi. Det er også ventet at flere av PFAS-forbindelsene vil få etablert en TWI-verdi for maksimalt inntak uten fare for skade. Mattilsynet presiserer at vurderingene er gjort på materiale fra 2013/2014, og at det vil være behov for å vurdere nyere data, siden tilstanden i Vansjø kan ha endret seg (utvasking).

Mattilsynet sier videre at hovedårsaken til PFOS-forurensingen i Vansjø trolig er bruk av brannslukkingsskum fra 1970-tallet og fram til 2007. Stoffet ligger fortsatt i grunnen flere steder og lekker til grunnvann og bekker og videre til Vansjø. Det er allerede utført arbeid for å hindre slik forurensing lekker ut fra brannslukkingsområdet ved Rygge.

Kontaktpersoner:

Mattilsynet: Anne Mæland (anne.maeland@mattilsynet.no) og Harald Nordås (harald.nordas@mattilsynet.no)

Miljødirektoratet: Vanja Alling (vanja.alling@miljodir.no)

Våler kommune: Carina Rossebø Isdahl (carina.isdahl@valer-of.kommune.no)