Forside Aktuelt Livsstyrketrening

LIVSSTYRKETRENING, mestringskurs for pårørerende

Oppdatert: 03.08.20

Livsstyrketrening (LST) er et mestringskurs i gruppe, med hensikt å veilede deg til å mestre hverdagens utfordringer.

Hva er Livsstyrketrening?

Livsstyrketrening (LST) er et mestringskurs i gruppe, med hensikt å veilede deg til å mestre hverdagens utfordringer. Utgangspunktet for LST er at tanker, følelser og kroppslige reaksjoner henger sammen.

Hensikten med kurset

Kurset er utviklet for å bidra til å gjøre deg mer bevisst på egne grenser, å ivareta deg selv og finne fram til egne ressurser og muligheter. Livsstyrketrening inneholder også stressmestring gjennom øvelser i mindfulness (oppmerksomt nærvær).

Gruppesamlinger

Gruppen ledes av to personer med godkjent veilederkompetanse i gruppeledelse innen Livsstyrketrening. Kurset veksler mellom korte forelesninger, øvelser, erfaringsutveksling og veiledning.

Hver samling har forskjellige temaer, blant annet:

  • Hvem er jeg? Hva trenger jeg? Egne ressurser, muligheter og valg.
  • Forstå sammenhengen mellom kropp og sinn, at vi er en helhet bestående av kropp, tanker og følelser. ”Livet setter seg i kroppen”.
  • Hva gir glede? Hva gir energi? Hva tar energi? Om å kjenne og sette egne grenser.

Livsstyrketrening er et program utviklet av:

Eldri Steen, veiledningspedagog, dr.polit. og Liv Haugli, spesialist i arbeidsmedisin, dr.med.

Mer informasjon finnes på:

WWW.LIVSSTYRKETRENING.NO

Målgruppe

Pårørende til pasienter i DPS nordre Østfold.

Motivasjon for å delta på hele kurset er avgjørende for å ha utbytte av kurset.

Informasjonsmøte

Torsdag 20.08.20 kl 18:00 -19:30

Sted: DPS nordre Østfold, Moss

Informasjonsmøtet er viktig hvis du ønsker å delta på kurset.

Her får du nærmere informasjon om temaene på gruppesamlingene, og gruppelederne svarer på spørsmål.

Kursstart

Mandag 07.09.20 kl.12.00 – 15.30

7/9, 14/9, 21/9, 5/10, 12/10, 19/10, 26/10, 9/11, 16/11, 23/11.

Med forbehold om endringer.

Kurssted

DPS Moss, nordre Østfold

Varighet

10 samlinger à 3,5 timer

Antall deltakere

Maksimum 8

Inntak

Ingen henvisning

For mer informasjon

Kontakt kurslederne

TLF: 69 86 97 00
E-POST: UNNI.FYLLING.ERIKSEN@SO-HF.NO
E-POST: BORGHILD.VEGE@SO-HF.NO