Forside Aktuelt Kunngjøring om eiendomsskatt 2019

Kunngjøring om eiendomsskatt 2019

Oppdatert: 22.03.19

Klage på vedtatt eiendomsskatt kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Klagen sendes skriftlig til Våler kommune v/eiendomsskattekontoret, Kjosveien 1, 1592 Våler innen 12. april 2019. Deler av utsendt faktura er å anse som skatteseddel, jfr. eiendomsskatteloven §14 siste ledd.