Forside Aktuelt Koronakrisen - Hjelp ved vold og overgrep

Koronakrisen - Hjelp ved vold og overgrep

Oppdatert: 03.01.22

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen? Eller er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

Vold og overgrep

Isolasjonen som koronasituasjonen medfører kan være vanskelig og krevende for mange.

Mange som lever med vold og overgrep kan oppleve ekstra usikkerhet og at presset øker i disse dager, og mange har behov for noen å snakke med. Særlig sårbare grupper, som eldre, mennesker med nedsatt funksjonsevne, psykisk og fysisk syke m.fl. kan være ekstra utsatt når de nå står helt uten et nettverk.

De tre kommunene i Mosseregionen; Moss, Råde og Våler, tilbyr muligheten for en uforpliktende samtale på telefonen til TryggEst-prosjektet.

TryggEst er et vern for sårbare voksne som opplever ulike former for vold. De som har en bekymring på vegne av andre kan også ringe for å få råd og veiledning. TryggEst-koordinator svarer på telefonen hverdager mellom kl. 10.00-14.00, tlf 940 14 331

TLF: TRYGGEST-KOORDINATOR 940 14 331​

Man kan også ringe Krisesenterets døgnåpne telefon på 69 25 05 50.

TLF: KRISESENTERET 69 25 05 50

Vold og overgrepstelefon

Vold og overgrepstelefon 116 006 – er en hjelpelinje for alle som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Åpent hele døgnet. Du kan snakke om opplevelsene dine, få hjelp, råd og svar på spørsmål. Du kan ringe anonymt. Tjenesten er gratis.

TLF: VOLD OG OVERGREPSTELEFON 116 006
TLF: HJELPETELEFON FOR SEKSUELT MISBRUKTE 800 57 000
TLF: MENTAL HELSES TELEFONTJENESTE. HJELPETELEFONEN 116123

Krisesentrene

Krisesentrene tilbyr både beskyttelse og råd og veiledning.

Krisesentrene har opprettholdt et døgnåpent tilbud til voldsutsatte under koronatiltakene, selv om terskelen har vært noe høyere for å få et beskyttet botilbud.

Mange krisesentre har opplevd mindre pågang under de strenge smitteverntiltakene, men har nå en økning i henvendelser i takt med den gradvise gjenåpningen av samfunnet. Alle krisesentrene følger korona-reglene og er trygge å bruke.

KRISESENTRENE

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen av et barn?

Er du alvorlig bekymret for et barn, kontakt

BARNEVERNVAKTEN

eller

TLF: ALARMTELEFONEN FOR BARN OG UNGE 116 111

Har du omsorg for et barn og trenger hjelp, veiledning eller bare å lufte tanker, kan du ringe eller chatte med

MENTAL HELSES FORELDRESUPPORT

Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få.

SPØRSMÅL OG SVARTJENESTE