Forside Aktuelt Koronaordning for frivillige lag og organisasjoner.

Koronaordning for frivillige lag og organisasjoner.

Oppdatert: 02.08.21

Oppdatert informasjon om koronaordning for arrangement og aktivitet.

-Perioden for ordningen er utvidet til 31.oktober 2021
-Søknadsfristen er forlenget til 15.november 2021

Formålet med ordningen

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om tilskudd i forbindelse med arrangement og aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien. Formålet med ordningen er å stimulere til gjennomføring av arrangement/aktivitet, men den gjelder også dersom man må avlyse på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid-19.

Søknadsfrist 15.november 2021

Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret.

Søknadsfristen er 15. november 2021.

Det kan søkes om:

- Støtte til merkostnader på grunn av smitteverntilpasninger eller i forbindelse med utvikling/tilpasning av aktiviteter. Dette kan for eksempel være innkjøp av smittevernutstyr, kostnader til leie av større lokaler, digitalisering av eksisterende tilbud eller nye aktiviteter som digitale møteplasser.

- Støtte til mindreinntekter fra avlyste eller delvis gjennomførte arrangement. Dette kan for eksempel være tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter.

-Mindreinntekter fra annen spesifisert aktivitet avgrenset til publikumsinntekter og utleieinntekter. Dette kan for eksempel være museum, akvarium, kinoer eller idrettsanlegg. Utleieinntekter kan være utleie av bygninger, anlegg, hytter fartøy eller andre rom og lokaler.

Mer informasjon og søknadsprosess

Finn informasjon, søknadsskjema og veiledning om koronaordningen:

Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider.

LOTTERI OG STIFTELSESTILSYNET

Spørsmål?

Ta kontakt på:

E-POST: COVID@LOTTSTIFT.NO

eller

MOB: 578 28 000

Merk:

For momskompensasjonsordningen er det ingen endringer, her er søknadsfristen 1.september 2021. Les mer om ordningen i denne artikkelen:

MOMSKOMPENSASJON TIL LAG OG FORENINGER