Forside Aktuelt Kommunikasjon og samfunnskontakt

Velkommen i ny stilling!

Oppdatert: 12.02.18

Marianne Bernecker (45) er tilsatt i nyopprettet stilling som rådgiver kommunikasjon og samfunnskontakt. Hun begynner i Våler kommune den 26. februar 2018.

Den nye funksjonen og rollen skal utvikles som en del av kommunens satsing på kommunikasjon i sin fulle bredde, forankret i vedtatt Handlingsprogram 2018-21, Digitaliseringstrategi 2018+ og en ny kommunikasjonstrategi som skal utarbeides. 

Marianne kommer fra mediebransjen (Amedia) hvor hun blant annet har jobbet med kommunikasjon, rådgiving og kompetanseutvikling de siste 11 årene. Hun har utdannelse i samfunnsfag fra universitetet i Kiel og medier og kommunikasjon fra Gimlekollen Mediasenter i Kristiansand. Marianne er gift, har to døtre og er oppvokst og bosatt i Moss.

-Jeg ser frem i mot å starte i Våler kommune og jobbe med kommunikasjon, omdømme og digitalisering. Jeg opplever Våler-samfunnet som et sted med mye vilje og engasjement og det er et meget bra utgangspunkt for gode prosesser.  Det å få lov til å være med på å forme fremtidens kommunikasjon og tjenester i Våler kommune, både sammen med ansatte og innbyggere, er noe jeg gleder meg veldig til, sier Marianne.

Rådmann Petter Haugen ønsker vår nye kollega velkommen:

-Med Marianne Bernecker inn på laget vårt tar vi et nytt viktig steg for å styrke oss som en utviklingsorientert og kompetent organisasjon. I tillegg til et stort nettverk (innen media og andre), gode resultater i utviklingsprosesser mm. bringer Marianne med seg en viktig fagkompetanse - kommunikasjon, som vi har forhåpninger til skal styrke oss på flere områder. Både interne prosesser og effektiv utadrettet dialog i moderne kommunikasjonskanaler vil bli sentrale fokusområder.

-Vi ønsker Marianne hjertelig velkommen til oss i Våler, og gleder oss til å begynne å bli kjent med henne allerede om 1 måned, avslutter Petter Haugen.

Marbera

Marianne Bernecker, ny rådgiver kommunikasjon og samfunnskontakt fra 26 februar