Forside Aktuelt Kommuneplanens arealdel ute til høring

Kommuneplanens arealdel ute til høring

Oppdatert: 16.11.18

Nå kan du komme med innspill til arealdelen i kommuneplanen!

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet og hvilke problemstillinger som anses som viktige for miljø og samfunn. Hensikten er å styrke den innledende fasen og legge til rette for en bred og åpen diskusjon. Dokumentet vi ønsker tilbakemeldinger og innspill på finner du i lenken under.

Det er satt opp et åpent møte den 5. desember, her er du hjertelig velkommen til å bidra inn med spørsmål og innspill. Arrangementet ligger på Facebook, lenke dit finner du under.

HØRINGSUTKAST AREALDEL
ARRANGEMENTET PÅ FACEBOOK