Forside Aktuelt Kommunale eiendomsgebyr

Kommunale eiendomsgebyr

Oppdatert: 31.01.20

Faktura for kommunale eiendomsgebyr sendes ut i disse dager.

Faktura for kommunale eiendomsgebyr sendes ut i disse dager. Del av faktura er å anse som skatteseddel jfr. eiendomsskatteloven §14, og her fremkommer takstgrunnlag, promille og skatt.

Nytt i 2020 er at alle eiendomsskattetakster på bolig- og fritidseiendommer skal reduseres med 30% fra opprinnelig takst, mens promillesatsen er satt opp fra 4 til 5. Dette innebærer at alle bolig- og fritidseiendommer skal betale 12,5% mindre i eiendomsskatt i 2020 enn i 2019. Eksempelvis vil en eiendom hvor skattetakstgrunnlaget opprinnelig var kr. 2.500.000,- gi en redusert eiendomsskatt på kr. 1.250,- i 2020.

Fra neste termin vil også alle som ikke mottar kommunale eiendomsgebyr som eFaktura ble belastet et fakturagebyr på kr. 45,-.