Forside Aktuelt Julehilsen 2020

Kjære alle Vålersokninger.

Oppdatert: 22.12.20

Våler kommune ønsker dere alle en god jul og et godt nytt år.

Året 2020 har vært et spesielt år for oss alle. Pandemien og den utfordringen den har gitt oss, har utvilsomt gjort at måten vi lever våre liv har blitt endret.

Vi har ikke kunnet reise som vi vil og vi har ikke kunne ha sosial omgang slik vi hadde før.

Ja – til og med 17.mai måtte feires på en annerledes måte dette året.

Våler kommune har i forhold til mange av kommunene rundt oss så langt ikke hatt de store utbruddene. Men det har kostet. Vi har måtte innføre besøksrestriksjoner på alle våre institusjoner. Skoler og idrettsanlegg har ikke kunnet opprettholde vanlig aktivitet. Herredshuset har ikke hatt normal aktivitet og de fleste av våre politiske møter har vi måtte avholde elektronisk.

Kommunens ansatte har også måtte endre måten de har jobbet på. På rekordtid har elektroniske hjelpemidler blitt en større og viktigere del av arbeidsprosessene våre.

Mange har måtte jobbe hjemmefra både med saksbehandling og undervisning. Det er opprettet nye avdelinger som har jobbet med testing og smittesporing. Alle har vi måtte endre rutiner for å opprettholde god avstand og godt smittevern. Dette for å nevne noen av de utfordringer vår kommune har måtte håndtere i året som har gått.

I tillegg til ekstra arbeidsoppgaver – og til tider andre oppgaver – har vi de vanlige tjenestene vi leverer hver dag som skal gå som før.


Takk

Vi takker alle våre innbyggere for at de har vært tålmodige med oss i den perioden vi nå har vært igjennom. Kampen er dessverre ikke over. Vi må nok regne med strenge smitteverntiltak også en god stund ut i 2021.

Håp

Men det er håp. Vaksine vil komme og vi regner med å starte med vaksinering om kort tid.

Fra vår side både håper og tror vi at alle våre innbyggere vil stille opp og sørge for å bli vaksinert. Det er svært viktig, og det takker vi på forhånd for.

Våler kommune ønsker dere alle en
god jul og et godt nytt år.

Greeting Card 965120 1920


Med hilsen

Reidar Kaabbel
Ordfører

Ivar Nævra
Kommunedirektør