Forside Aktuelt Innbyggerundersøkelse i regi av Digi Viken Øst

Vi vil gjerne vite hva du mener!

Oppdatert: 10.05.21

Hvordan tar du kontakt med kommunen din når du har spørsmål eller ønsker å gi en tilbakemelding?

Vi vil be deg bruke 4-5 minutter og gi oss din tilbakemelding.

Din mening er viktig for oss! Undersøkelsen er anonym.

Takk for ditt bidrag!

LENKE TIL INNBYGGERUNDERSØKELSEN.

Når du som innbygger henvender deg til kommunen, vet vi at det gjøres på ulike måter og gjennom ulike kanaler (telefon, brev, sosiale medier mv). Vi ønsker å vite mer om du som innbygger velger digitale løsninger og hvilke kanaler som velges ved henvendelser til kommunen om ulike tjenesteområder. Vi vil veldig gjerne vite hvordan disse henvendelsene oppleves. I tillegg vil vi gjerne få tips og råd for å bli enda bedre.

Undersøkelsen skjer i regi av Digi Viken Øst. Digi Viken Øst er et regionalt samarbeid om digitalisering. 12 kommuner i tidligere Østfold er med i samarbeidet, deriblant din kommune. Vi har et mål om at kommunene tilknyttet Digi Viken Øst skal være ledende på digital innbyggerdialog. Dette er vårt prioriterte satsningsområde.

I dette arbeidet gjøres en rekke ulike aktiviteter på tvers av kommunene, eksempelvis innenfor anskaffelser, personvern, informasjonssikkerhet, ikt og innbyggerdialog.

Opplysningene fra undersøkelsen vil gi oss innsikt i hvilke områder vi bør satse på i det videre arbeidet med å bli enda bedre på digital innbyggerdialog.