Forside Aktuelt Informasjonsmøte om skrantesjuke

Informasjonsmøte om skrantesjuke

Oppdatert: 28.08.18

Skrantesjuke og prøvetaking i elgjakta

Våler kommune er en av mange kommuner plukket ut til å være en del av overvåkingsprogrammet for skrantsjuke (CWD-virus). Som kjent dukket dette viruset opp som ”troll av eske” i Nordfjella villreinområde. Viruset er kjent som en meget alvorlig viltsykdom fra Nord-Amerika. Det er laget et overvåkingsprogram som Våler kommune er plukket ut til å delta i. 

Det store spørsmålet er om det finnes nye sykdomstilfeller ellers i landet. I elgjakta i år skal alle elg over 2 år tas prøve av. Dette gjelder Våler og de ca. 100 andre kommunene som er plukket ut til å delta.  

Om dette arbeidet blir det:

Informasjonsmøte mandag 3.9 klokken 19:00 på herredshuset.

Pål Sindre Svae fra utmarksavdelingen for Akershus og Østfold vil gå igjennom hvorfor og hvordan prøvene tas. Det skal tas prøve av hjerne og lymfeknuter ved kjeven.

Alle jaktfelt bør delta med 1-2 personer.