Forside Aktuelt Informasjon vedrørende kabelgrøft fra Folkestad II til Folkestad III

Tilførselskabel Folkestad III

Oppdatert: 31.03.20

I perioden april 2020 til juli 2020 skal Knut Bjerke AS etablere strømforsyning til Folkestad III.

Strømmen skal etter avtale med Hafslund hentes fra nettstasjon ved Folkestadstubben 2 og følge eksisterende kabelgrøfter i Folkestadlia og Folkestadtoppen, se skissen nedenfor.

Knut Bjerke AS skal etter beste evne gjennomføre dette arbeidet slik at beboere i minst mulig grad bli påvirket av tiltaket.

Våler kommune beklager ulempene dette måtte medføre.


Hoyspentkabel Folkestad Ii Til Folkestad Iii

Kontakt

Emilio Alvarenga

Avdelingsleder for Vann og avløp

69 28 91 00 Emilio.Alvarenga@valer.kommune.no