Forside Aktuelt Hjortehind påkjørt i Våler

Hjortehind påkjørt i Våler

Oppdatert: 06.11.18

Ei stor hjortehind ble påkjørt sent søndag kveld i Våler (4.11.2018). Dette er den første påkjørte hjorten i Våler.  Ulykken skjedde på riksvei 115 ved Fledsbergtjernet. Bilfører ble ikke skadet.  

-Vi har hatt en liten bestand hjort i noen år nå. Vi registrerer alt av hjorteobservasjoner i elgjakta, sier skogbrukssjef Sven O.Martinsen. Dette blir det viktigste grunnlaget i spørsmålet om når bestanden er stor nok til å tåle jakt. Mange jegere og rettighetshavere venter på jakt. Slik jeg ser det er det et stykke igjen til vi har en jaktbare stamme, avslutter Martinsen. 

 Det ble sett mer hjort under elgjakta i 2016 enn i 2017.  Resultatene for i år er ikke klare ennå da det fortsatt pågår elgjakt.  Bestanden produserer kalver,  men veksten i stammen går langsomt.  Det påkjørte dyret har hatt kalv år, den var imidlertid ikke på ulykkesstedet, og er ikke sett i området etter hendelsen.  

Etter Mattilsynets regler ble det tatt hjerneprøve for skrantesyke(CWD-virus) av det avdøde dyret.