Forside Aktuelt Helhetlig ROS-analyse - Sluttbehandling

Helhetlig ROS-analyse - Sluttbehandling

Oppdatert: 23.09.21

Kommunestyret vedtok den 16.09.2021 i sak 42/21, Helhetlig ROS-analyse med foreslåtte endringer.

Vedtak

Kommunestyret vedtok den 16.09.2021 i sak 42/21, Helhetlig ROS-analyse med foreslåtte endringer. Helhetlig ROS-analyse blir oppdatert i tråd med kommunestyrets vedtak.

Hensikt

Risiko- og sårbarhetsanalysen vil danne grunnlag for beredskapsarbeidet i kommunen, samt legge føringer for kommuneplanens arealdel.

Vedlegg

MELDING OM VEDTAK (PDF)
SAMLET SAKSFREMSTILLING HELHETLIG ROS ANALYSE (PDF)
HELHETLIG RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DEL 1
HELHETLIG RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DEL 2
HELHETLIG RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DEL 3
HELHETLIG RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DEL 4