Forside Aktuelt Handlingsprogram 2018 - 2021

Handlingsprogram 2018 - 2021

Oppdatert: 07.05.20

Lurer du på hva vi skal bruke pengene på i Våler kommune de neste fire årene? Her kan du se Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan for perioden 2018 – 2021, inkludert budsjett 2018.

I løpet av kort tid (på nyåret) vil rådmannens forslag bli oppdatert i henhold til vedtak i kommunestyret (KST) den 14. desember 2017.

Inntil videre kan forslaget og utdrag fra protokoll i KST 14. desember finnes her.


HANDLINGSPROGRAM 2018-21 - RÅDMANNENS FORSLAG (PDF)
MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYREMØTE 14 DES 2017 (PDF)

I forord til rådmannens forslag står det blant annet:

Våler har i dag over 5450 innbyggere. Vi blir stadig flere - velkommen til alle nye Våler-sokninger! I Våler kommunes administrasjon og virksomheter jobber det ca. 450 medarbeidere som går på jobb for å bidra til at de som bor, arbeider og besøker Våler kan oppleve gode dager og gode tjenester.

Vi erfarer og lærer noe nytt hver dag. Både som individer og grupper ser vi resultater av vår innsats. Mye er (svært) bra, det meste kan bli bedre - alltid. Vi har som ambisjon at læring og forbedring skal bli vår kultur, for å få mer ut av de samlede ressursene.

Kunnskap om hvem vi er, og hvordan/hvorfor ting er som de er er en hjørnesten for å sette nye realistiske mål og utvikle kommunen videre.

Handlingsprogrammet omhandler viktige dagligdagse driftsoppgaver, kompetanse og ressursbruk. Det har også stor fokus på utvikling og omstilling, herunder 5 strategiske satsingsområder:

  • Bidra til nye inntekter/næringsutvikling.
  • Folkehelse/forebyggende arbeid.
  • Digitalisering/fornying.
  • Infrastruktur/IKT-prosjekter.
  • Igangsetting av helhetlig analyse og effektiviseringsprosess.

For å lykkes i framtiden er investeringer i 2018 og de nærmeste årene svært viktig. Dette utdypes [på de neste sidene].

Våler kommune ruster seg for å levere gode tjenester også i de kommende fire årene.