Forside Aktuelt Fritak eiendomsskatt

Fritak eiendomsskatt

Oppdatert: 17.12.20

Lov om eiendomsskatt til kommunene av 06.06.1975 nr. 29 §7 gir kommunestyret mulighet til å innvilge helt eller delvis fritak for eiendommer som faller inn under denne lovens alternativer.

LAG, FORENINGER OG BYGNINGER MED HISTORISK VERDI

Lov om eiendomsskatt til kommunane av 06.06.1975 nr. 29 §7 gir kommunestyret mulighet til å innvilge helt eller delvis fritak for eiendommer som faller inn under denne lovens alternativer. Dette gjelder foreninger/institusjoner som tar sikte på å gagne kommune/stat og bygning som har historisk verdi. Eiendommer som har fått fritak i 2020 trenger ikke søke på nytt for 2021.


Er det spørsmål om hvem som har fritak i 2020 eller andre spørsmål ang. fritak, kontakt eiendomskattekontoret.

Søknadsfrist er 15. januar 2021


Søknad sendes:

Våler kommune v/eiendomsskattekontoret,
Kjosveien 1,
1592 Våler