Forside Aktuelt Friluftsgruppe for menn - i regi av psykisk helse og rustjenesten

Friluftsgruppe for menn - i regi av psykisk helse og rustjenesten

Oppdatert: 01.09.22

Turer i naturen kan være god medisin for både psykisk og fysiske plager. Det å bevege seg i naturen, bruke alle sanser, få frisk luft og naturlig lys virker stressreduserende, gir mestring, ro og positiv energi.

Psykisk helse- og rustjenesten startet i april 2022 opp en frilufts gruppe for menn.

Dette er et tilbud for brukere som har vedtak om tjenester fra psykisk helse- og rustjenesten.

Turer i naturen kan være god medisin for både psykiske og fysiske plager. Gruppen er tenkt som et av flere tiltak i forhold til selvmordsforebygging. Men er også en arena for at brukere kan utfordre seg på ulike områder. Naturen er en arena for rekreasjon og avkobling. Det å bevege seg i naturen, bruke alle sanser, få frisk luft og naturlig lys virker stressreduserende, gir mestring, ro og positiv energi.

Kaffe ved vannkanten

5% av Norges befolkning har selvmordstanker. Det er 260 000 mennesker hvert år. I 2020 var det 639 selvmord i Norge. 467 av de var menn, 172 av de kvinner. 36 av de var under 18 år. Det er 4000-6000 mennesker hvert år som forsøker å ta sitt eget liv, men som ikke lykkes. Det er viktig å jobbe aktivt med forebyggende arbeid i forhold til selvmord. Selvmord kan avverges. Derfor ønsker vi i psykisk helse- og rustjenesten å ha fokus på dette.

Vi er på dagsturer på torsdager og har gjennomført to overnattingsturer siden oppstart i april. Turene arrangeres i Våler og omegn og er en fin mulighet for brukere å bli kjent med flotte turmuligheter i nærområdet. På turene er vi sammen om å slå opp leir, lage mat sammen og har vi fine samtaler rundt bålet. For flere av brukerne er turene ett høydepunkt de ser fram til og som gir de glede, mestringsfølelse og mulighet til et sosialt fellesskap i gode omgivelser.

Solnedgang

Psykisk helse- og rustjenesten har selv noe turutstyr til utlån. Ellers henvises brukerne til utlånsentralen i Svinndal som har et godt utvalg av turutstyr til alle årstider og aktiviteter.